უცხო ენებ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

უცხო ენებ?

უცხო ენებ?
?ნგლ?სურ? ენა

ქეთევან გოგოლაძე - კათედრ?ს ხელმძღვანელ?
ნანა შონ?ა

ქეთ? გორგაძე


მ?რანდუხტ კ?კალ?შვ?ლ?ეკა კაპანაძე
ნათ?ა ტლაშაძე


მარ?ამ ზედელაშვ?ლ?

რუსულ? ენა
ვ?ოლეტა გოგ?ნაშვ?ლ?

მარ?ამ შა?აშვ?ლ?


გერმანულ? ენაეკა ფოცხვერ?ა
ნ?ნო ქურ?ძე