საზოგადოებრ?ვ? მეცნ?ერებებ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

საზოგადოებრ?ვ? მეცნ?ერებებ?

?სტორ?ა

ლაშა დოხნაძე - კათედრ?ს ხელმძღვანელ?

ნ?კა მჭედლ?ძე
გეოგრაფ?ა

თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?

სამოქალაქო განათლება
ლაშა დოხნაძე
სამოქალაქო თავდაცვა
ნ?კა მჭედლ?ძე


ეკონომ?კა და სახელმწ?ფო
ნ?კა მჭედლ?ძე