საბუნებ?სმეტყველო » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

საბუნებ?სმეტყველო

ქ?მ?ა

თამუნა დარჯან?ა - კათედრ?ს ხელმძღვანელ?

ბ?ოლოგ?ა

სალომე ბ?წაძე

ფ?ზ?კა

თამუნა ჯანდაგაშვ?ლ?