შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო http://ninoskola.ge/ ru შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო DataLife Engine http://ninoskola.ge/327-.html http://ninoskola.ge/327-.html eka777 Wed, 07 Feb 2018 13:29:11 +0000 The Farm http://ninoskola.ge/326-thefarm.html http://ninoskola.ge/326-thefarm.html სკოლ?ს დ?რექც?ა მე - 4 (2) კლას?ს ყველა მოსწავლეს და მათ ?ნგლ?სურ? ენ?ს მასწავლებელს, ქალბატონ ც?რა ას?ტაშვ?ლს ულოცავს შესან?შნავ? პროექტებ?ს წარმოდგენას და მომავალ წარმატებებს უსურვებს მათ!]]> eka777 Wed, 07 Feb 2018 13:22:59 +0000 Mum’s birthday present http://ninoskola.ge/325-mumsbirthdaypresent.html http://ninoskola.ge/325-mumsbirthdaypresent.html eka777 Wed, 07 Feb 2018 13:20:02 +0000 http://ninoskola.ge/324-.html http://ninoskola.ge/324-.html ატარებს ჩვენთვ?ს უჩვეულო ე.წ. თავ?სუფალ გაკვეთ?ლებს, ყველა ბავშვს უქმნ?ს საკუთარ? აზრ?ს გამოხატვ?სათვ?ს პ?რობებს.
მადლობაs ვუხდ?თ ქალბატონ ჰე?დ?ს ჩვენს სკოლაშ? ხალ?ს?ან? და სასარგებლო ატმოსფეროს შექმნ?სათვ?ს.]]>
eka777 Wed, 07 Feb 2018 13:16:49 +0000
http://ninoskola.ge/323-.html http://ninoskola.ge/323-.html eka777 Fri, 29 Dec 2017 13:39:20 +0000 პედსაბჭო http://ninoskola.ge/322-.html http://ninoskola.ge/322-.html ჩვენო ძვ?რფასო პედაგოგებო! სკოლ?ს დ?რექც?ა კ?დევ ერთხელ გ?ხდ?თ მადლობას თქვენ? დაუღალავ?, მუხლჩაუხრელ?, უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმ?ს და დაკ?სრებულ? მოვალეობ?სადმ? დ?დ? ერთგულებ?სათვ?ს!
25 წელ?ა საქვეყნოდ ვაცხადებ და ახლაც ვ?მეორებ - ჩვენ? სკოლა (და ალბათ ნებ?სმ?ერ? სკოლა) პედაგოგებ?ს მხრებზე დგას, ბავშვებ?ს უდ?დეს? ს?ყვარულ?თ და ზრუნვ?თაა გაჟღენთ?ლ? და სკოლ?ს ყველა დ?დ? წარმატება მათ? დამსახურებაა!
ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო, მშობლებო, მასწავლებლებო, თანამშრომლებო, გ?ლოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს! ღმერთ?საგან და ადამ?ანებ?საგან დალოცვ?ლებ? ბრძანდებოდეთ!

]]>
eka777 Fri, 29 Dec 2017 13:34:31 +0000
http://ninoskola.ge/321-.html http://ninoskola.ge/321-.html eka777 Fri, 29 Dec 2017 13:30:27 +0000 http://ninoskola.ge/320-.html http://ninoskola.ge/320-.html
]]>
eka777 Fri, 29 Dec 2017 13:26:16 +0000
http://ninoskola.ge/319-200.html http://ninoskola.ge/319-200.html ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს, 200 წლ?ს ?უბ?ლესადმ?.
ბავშვებმა წარმოადგ?ნეს დ?დ? რომანტ?კოს?ს ბ?ოგრაფ?ა და ს?ყვარულ?თ წა?კ?თხეს მ?ს? ლექსებ?.
მადლობას ვუხდ?თ სკოლა ,,ნ?ნოს’’ მე - 7 კლას?ს ყველა მოსწავლეს!]]>
eka777 Fri, 29 Dec 2017 13:23:46 +0000
http://ninoskola.ge/318-.html http://ninoskola.ge/318-.html ბედნ?ერ? ახალ? წელ? და ზღვა ს?ხარულ? ვუსურვოთ ჩვენს საყვარელ კუდრაჭებს!]]> eka777 Fri, 29 Dec 2017 13:18:17 +0000