ქართულ? ენა და ლ?ტერატურა » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

ქართულ? ენა და ლ?ტერატურა

ქართულ? ენა და ლ?ტერატურ?ს მასწავლებლებ?
ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლ? - კათედრ?ს ხელმძღვანელ?

ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?;
ქეთევან მაჩ?ტ?ძე;