შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 9
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


გ?ლოცავთ შობა - ახალ წელს!

გ?ლოცავთ შობა - ახალ წელს!
ძვ?რფასო მეგობრებო! ჩემო ხალხო!
გ?ლოცავთ შობა-ახალ წელს!
მშვ?დობა, უზომო ს?ყვარულ?, ს?კეთე, ს?ლამაზე, ს?უხვე, ბედნ?ერება თქვენ და თქვენს ოჯახებს!

კატეგორია: ???????

 


წლ?ს საუკეთესო პედაგოგ?!

წლ?ს საუკეთესო პედაგოგ?!
ყველა მოსწავლ?ს, მშობლ?ს, დ?რექც??ს გადაწყვეტ?ლებ?თ წლ?ს საუკეთესო მასწავლებლ?ს სტატუს? მ?ენ?ჭა ?სტორ??ს და სამოქალაქო განათლებ?ს პედაგოგს - ლაშა დოხნაძეს.
ბატონო ლაშა, გ?ლოცავთ! წარმატებებ?თ გევლოთ!

კატეგორია: ???????, ????????????

 


წლ?ს საუკეთესო პედაგოგ?!

წლ?ს საუკეთესო პედაგოგ?!
ყველა მოსწავლ?ს, მშობლ?ს, დ?რექც??ს გადაწყვეტ?ლებ?თ წლ?ს საუკეთესო მასწავლებლ?ს სტატუს? მ?ენ?ჭა ?სტორ??ს და სამოქალაქო განათლებ?ს პედაგოგს - ლაშა დოხნაძეს.
ბატონო ლაშა, გ?ლოცავთ! წარმატებებ?თ გევლოთ!

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

ჩვენს სკოლაშ? წარმატებ?თ მ?მდ?ნარეობს შუალედურ?, სემესტრულ? გამოცდებ?.
გამოცდებ? ტარდება მე-5 კლას?დან მე-12 კლას?ს ჩათვლ?თ, ყველა ძ?რ?თად საგანშ?.
განსაკუთრებ?თ მკაცრად ჩატარდა გამოცდებ? მე-11 და მე-12 გამოსაშვებ კლასებშ?.

სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

კატეგორია: ????????????

 


სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

ჩვენს სკოლაშ? წარმატებ?თ მ?მდ?ნარეობს შუალედურ?, სემესტრულ? გამოცდებ?.
გამოცდებ? ტარდება მე-5 კლას?დან მე-12 კლას?ს ჩათვლ?თ, ყველა ძ?რ?თად საგანშ?.
განსაკუთრებ?თ მკაცრად ჩატარდა გამოცდებ? მე-11 და მე-12 გამოსაშვებ კლასებშ?.

სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

კატეგორია: ????????????

 


ექსკურს?ა

ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ?????????

 


ექსკურს?ა

ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ?????????

 

 

 


„კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ სტუმრად თანამედროვე ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

„კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ სტუმრად თანამედროვე ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

ჩვენ? სკოლ?ს მე-6 მეორე კლასელებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ თანამედროვე ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?, პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“. სადაც მოსწავლეებ? გაეცნენ თაბაშ?რ?ს დამუშავებ?ს ხელოვნებას.

კატეგორია: ???????, ?????????

 

 


Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გამარჯვებულებ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძ?ერებულ? სწავლებ?ს საშულაო სკოლ?ს დ?რექც?ა ულოცავს Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ად?ს მათემატ?კ?ს მე-2 ტურშ? გამარჯვებულ მოსწავლეებს და ვუსურვებთ მომავალ დ?დ წარმატებებს.
?ხ?ლეთ გამარჯვებულ მოსწავლეთა ს?ა:

Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გამარჯვებულებ?

კატეგორია: ????????????

 


სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' მოეწყო თომას მან?ს წ?გნებ?ს გამოფენა.

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' მოეწყო თომას მან?ს წ?გნებ?ს გამოფენა.

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' მოეწყო თომას მან?ს წ?გნებ?ს გამოფენა.

კატეგორია: ---

 


შემაჯამებელ? გაკვეთ?ლ? გეოგრაფ?აშ? თემ?თ "ვ?მოგზაუროთ მსოფლ?ოს გარშემო"

მე-8 კლასშ? 2 დეკემბერს გეოგრაფ?აშ? კონტ?ნენტებ?ს შესწავლ?ს დასასრულს ჩატარდა შემაჯამებელ? გაკვეთ?ლ? "ვ?მოგზაუროთ მსოფლ?ოს გარშემო". ბავშვებმა წარმოადგ?ნეს პროექტებ? შესრულებულებ? მათთვ?ს სასურველ? ადგ?ლ?მდებარეობ?ს მ?ხედვ?თ, თუ სად ?სურვებდნენ მოგზაურობას. გაეცნენ მსოფლ?ოს ღ?რსშესან?შნავ ადგ?ლებ?ს ?სტორ?ას. გაკვეთ?ლზე მოსწავლეებ? საკმაოდ ხალ?ს?ანებ? და აქტ?ურებ? ?ყვნენ.

კატეგორია: ??????

 


ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

სკოლა ,,ნ?ნოშ?" ბ?ბლ?ოთეკარ?ს ნ?ნო ხმალაძ?ს, ?ნ?ც?ატ?ვ?თ მოეწყო დაწყებ?თ? კლას?ს მოსწავლეებ?ს ნახატებ?ს გამოფენა. ბავშვებს დავალება ჰქონდათ ეხატათ თავ?სუფალ თემაზე. მათ შესან?შნავ? პე?ზაჟებ? და პორტრეტებ? შეასრულეს.

ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

კატეგორია: ????????????

 


ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

სკოლა ,,ნ?ნოშ?" ბ?ბლ?ოთეკარ?ს ნ?ნო ხმალაძ?ს, ?ნ?ც?ატ?ვ?თ მოეწყო დაწყებ?თ? კლას?ს მოსწავლეებ?ს ნახატებ?ს გამოფენა. ბავშვებს დავალება ჰქონდათ ეხატათ თავ?სუფალ თემაზე. მათ შესან?შნავ? პე?ზაჟებ? და პორტრეტებ? შეასრულეს.

ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

კატეგორია: ????????????

 


კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს

კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
ამ წლ?ს 13 ნოემბერს კულტურ?ს სამ?ნ?სტრომ პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ ჩაატარა ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? თემებზე:
1. როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენ? წ?ნაპრებ? (უძველეს? საცხოვრებელ?); 2. მოხატულ? კერამ?კა; 3. ჩვენ? საგანძურ?. 4. ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა; 5. რა არ?ს მოზა?კა; 5. ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს სამკაულ? (შუა საუკუნეებ?ს რელ?ეფ?); 6. ხელნაწერ? წ?გნ?ს მორთულობა; 7. ფ?როსმან?;
ჩვენ? სკოლ?ს მე-7 და მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ დაესწრნენ ლექც?ებს და მონაწ?ლეობა მ??ღეს პრაქტ?კულ სამუშაოებშ?. კონკრეტულად მე-7 კლასმა მონაწ?ლეობა მ??ღო ლექც?აშ?: ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა, სადაც შესან?შნავად ?მუშავეს ბავშვებმა.
მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კ? დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: „რა არ?ს მოზა?კა“. პრაქტ?კულ? სამუშაოს დროს შესარულეს უალმაზეს? მოზა?კურ? გამოსახულებებ? და ხატებ?.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს

კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
ამ წლ?ს 13 ნოემბერს კულტურ?ს სამ?ნ?სტრომ პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ ჩაატარა ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? თემებზე:
1. როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენ? წ?ნაპრებ? (უძველეს? საცხოვრებელ?); 2. მოხატულ? კერამ?კა; 3. ჩვენ? საგანძურ?. 4. ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა; 5. რა არ?ს მოზა?კა; 5. ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს სამკაულ? (შუა საუკუნეებ?ს რელ?ეფ?); 6. ხელნაწერ? წ?გნ?ს მორთულობა; 7. ფ?როსმან?;
ჩვენ? სკოლ?ს მე-7 და მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ დაესწრნენ ლექც?ებს და მონაწ?ლეობა მ??ღეს პრაქტ?კულ სამუშაოებშ?. კონკრეტულად მე-7 კლასმა მონაწ?ლეობა მ??ღო ლექც?აშ?: ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა, სადაც შესან?შნავად ?მუშავეს ბავშვებმა.
მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კ? დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: „რა არ?ს მოზა?კა“. პრაქტ?კულ? სამუშაოს დროს შესარულეს უალმაზეს? მოზა?კურ? გამოსახულებებ? და ხატებ?.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!

ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო“ ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად
სამოქალაქო განათლებ?ს ვებპორტალ? www.civics.ge შე?ქმნა 2010 წელს სამოქალაქო განათლებ?სა და პედაგოგთა გადამზადებ?ს პროგრამ?ს ფარგლებშ? PH International-?ს მ?ერ აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მხარდაჭერას 2014 წლ?დან უზრუნველყოფს პროგრამა „მომავლ?ს თაობა“, რომელსაც ახორც?ელებს ორგან?ზაც?ა PH International აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მ?ზან?ა საზოგადოებრ?ვ? ცნობ?ერებ?ს ამაღლება სამოქალაქო განათლებ?ს შესახებ.
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,, ნ?ნო“ აქტ?ურადაა ჩართულ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამაშ? ,,მომავლ?ს თაობა“. სამოქალაქო განათლებ?ს პედაგოგ? ლაშა დოხნაძე მოსწავლეებთან ერთად მონაწ?ლეობს პროგრამ?ს ფარგლებშ? დაგეგმ?ლ ყველა ღონ?სძ?ებასა თუ ტრენ?ნგშ?. ჩატარებულმა ღ?ა გაკვეთ?ლებმა ცხადყო, რომ ჩვენ? სკოლა თანამ?მდევრულ? ნაბ?ჯებ?თ წარმატებულად მ?უყვება ყველა დაგეგმ?ლ ღონ?სძ?ებას. მოსწავლეებ? კარგად აცნობ?ერებენ ?მ საჭ?როებებს, რომელ?ც დგას დღევანდელ? საზოგადოებ?ს წ?ნაშე და რომლ?ს გადასაწყვეტადაც მნ?შვნელოვან?ა საზოგადოებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ამაღლება.
პროგრამა ,,მომავლ?ს თაობ?ს“ მ?ზან?ც სწორედ ეს არ?ს.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!

ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო“ ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად
სამოქალაქო განათლებ?ს ვებპორტალ? www.civics.ge შე?ქმნა 2010 წელს სამოქალაქო განათლებ?სა და პედაგოგთა გადამზადებ?ს პროგრამ?ს ფარგლებშ? PH International-?ს მ?ერ აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მხარდაჭერას 2014 წლ?დან უზრუნველყოფს პროგრამა „მომავლ?ს თაობა“, რომელსაც ახორც?ელებს ორგან?ზაც?ა PH International აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მ?ზან?ა საზოგადოებრ?ვ? ცნობ?ერებ?ს ამაღლება სამოქალაქო განათლებ?ს შესახებ.
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,, ნ?ნო“ აქტ?ურადაა ჩართულ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამაშ? ,,მომავლ?ს თაობა“. სამოქალაქო განათლებ?ს პედაგოგ? ლაშა დოხნაძე მოსწავლეებთან ერთად მონაწ?ლეობს პროგრამ?ს ფარგლებშ? დაგეგმ?ლ ყველა ღონ?სძ?ებასა თუ ტრენ?ნგშ?. ჩატარებულმა ღ?ა გაკვეთ?ლებმა ცხადყო, რომ ჩვენ? სკოლა თანამ?მდევრულ? ნაბ?ჯებ?თ წარმატებულად მ?უყვება ყველა დაგეგმ?ლ ღონ?სძ?ებას. მოსწავლეებ? კარგად აცნობ?ერებენ ?მ საჭ?როებებს, რომელ?ც დგას დღევანდელ? საზოგადოებ?ს წ?ნაშე და რომლ?ს გადასაწყვეტადაც მნ?შვნელოვან?ა საზოგადოებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ამაღლება.
პროგრამა ,,მომავლ?ს თაობ?ს“ მ?ზან?ც სწორედ ეს არ?ს.

კატეგორია: ????????????, ??????