შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 8
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

24 თებერვალს მე-9 კლას?ს მოსწავლეებმა ?სტორ??ს მასწავლებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო ტაძარ?, მეტეხ?ს მაცხოვრ?ს ეკლეს?ა და წმ. დავ?თ წ?ნასწარმეტყველ?ს (მეფსალმუნ?ს) სახელობ?ს ეკლეს?ა.

მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

24 თებერვალს მე-9 კლას?ს მოსწავლეებმა ?სტორ??ს მასწავლებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო ტაძარ?, მეტეხ?ს მაცხოვრ?ს ეკლეს?ა და წმ. დავ?თ წ?ნასწარმეტყველ?ს (მეფსალმუნ?ს) სახელობ?ს ეკლეს?ა.

მოსწავლეებმა მო?ლოცეს სამებ?ს საკათედრო, მეტეხ?ს და დავ?თ მეფსალმუნ?ს ტაძრებ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

ჩვენს სკოლაშ? სტუმრად ბრძანდებოდა ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?უვერს?ტეტ?ს პროფესორ?, გეომორფოლოგ? გ?ორგ? დვალაშვ?ლ?, რომელ?ც შეხვდა მოსწავლეებს და წა?კ?თხა ლექც?ა "ტაო-კლარჯეთ?ს" ?სტორ?ულ-გეოგრაფ?ულ მდებარეობაზე. აჩვენა ფ?ლმ? "ტაო-კლარჯეთ?". გა?მართა დ?სკუს?ა ტაო-კლარჯეთ?ს ძეგლებ?ს მომავლ?ს შესახებ. ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა გეოგრაფ??ს მასწავლებელ? თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?.

პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

ჩვენს სკოლაშ? სტუმრად ბრძანდებოდა ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?უვერს?ტეტ?ს პროფესორ?, გეომორფოლოგ? გ?ორგ? დვალაშვ?ლ?, რომელ?ც შეხვდა მოსწავლეებს და წა?კ?თხა ლექც?ა "ტაო-კლარჯეთ?ს" ?სტორ?ულ-გეოგრაფ?ულ მდებარეობაზე. აჩვენა ფ?ლმ? "ტაო-კლარჯეთ?". გა?მართა დ?სკუს?ა ტაო-კლარჯეთ?ს ძეგლებ?ს მომავლ?ს შესახებ. ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდა გეოგრაფ??ს მასწავლებელ? თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?.

პროექტ? "ტაო-კლარჯეთ?"

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


ექსკურს?ა

ექსკურსა ნ?ნოწმ?ნდაშ?, დედ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კორპორატ?ულ? საღამოს წ?ნ
ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ექსკურს?ა

ექსკურსა ნ?ნოწმ?ნდაშ?, დედ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კორპორატ?ულ? საღამოს წ?ნ
ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ???????, ????????????

 


,,წელ?წად?ს დრონ?"

,,წელ?წად?ს დრონ?"

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა ,,ნ?ნოს" ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო პრეზენტაც?ა პ?რველ 2 კლასშ? თემაზე - ,,წელ?წად?ს დრონ?". ბ?ბლ?ოთეკარმა ნ?ნო ხმალაძემ, მოსწავლეებს გააცნო წელ?წად?ს დროებ?. ასევე ამ თემაზე პროექტორ?თ მოეწყო სლა?დებ?ს ჩვენება.

კატეგორია: ????????????

 


"მზრუნველობას მოკლებულ? ბავშვებ?"

7 მარტს მე-10 მეორე კლასშ?, სამოქალაქო განათლებაშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლ? პროექტზე სახელწოდებ?თ "მზრუნველობას მოკლებულ? ბავშვებ?". პრეზენტაც?ას ხელმძღვანელობდა ?სტორ??ს და სამოქალაქო განათლებ?ს მასწავლებელ? ლაშა დოხნაძე. მოსწავლეებ? ჩაბმულ? ?ყვნენ აქტ?ურად დ?სკუს?აშ?. ღ?ა გაკვეთ?ლს დაესწრო წარმომადგენელ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამ?დან -"მომავალ? თაობა".
 "მზრუნველობას მოკლებულ? ბავშვებ?"

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


"მზრუნველობას მოკლებულ? ბავშვებ?"

7 მარტს მე-10 მეორე კლასშ?, სამოქალაქო განათლებაშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლ? პროექტზე სახელწოდებ?თ "მზრუნველობას მოკლებულ? ბავშვებ?". პრეზენტაც?ას ხელმძღვანელობდა ?სტორ??ს და სამოქალაქო განათლებ?ს მასწავლებელ? ლაშა დოხნაძე. მოსწავლეებ? ჩაბმულ? ?ყვნენ აქტ?ურად დ?სკუს?აშ?. ღ?ა გაკვეთ?ლს დაესწრო წარმომადგენელ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამ?დან -"მომავალ? თაობა".
 "მზრუნველობას მოკლებულ? ბავშვებ?"

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


მ?ლოცვა პედაგოგებს

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ სკოლ?ს პედაგოგ?ურ შემადგენლობას ულოცავს უფროს? მასწავლებლ?ს სტატუს?ს დამადასტურებელ? სერტ?ფ?კატებ?ს მოპოვებას და უსურვებს შემდგომ წარმატებებს პროფეს?ულ საქმ?ანობაშ?!
?ხ?ლეთ მასწავლებელთა ს?ა:
ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე,
ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლ?,
ქეთევან ღ?რს?აშვ?ლ?,
ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?,
მ?რანდურტ კ?კალ?შვ?ლ?,
ლაშა დოხნაძე,
მზ?ა თაღ?აშვ?ლ?,
ქეთევან მაჩ?ტ?ძე,
შოთა ფანგან?,
ეკატერ?ნე ფოცხვერ?ა,
თამარ მჟავანაძე,
მაკა ჭ?აბერაშვ?ლ?
ლამარა ქოქ?აურ?.

კატეგორია: ???????

 


მ?ლოცვა პედაგოგებს

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ სკოლ?ს პედაგოგ?ურ შემადგენლობას ულოცავს უფროს? მასწავლებლ?ს სტატუს?ს დამადასტურებელ? სერტ?ფ?კატებ?ს მოპოვებას და უსურვებს შემდგომ წარმატებებს პროფეს?ულ საქმ?ანობაშ?!
?ხ?ლეთ მასწავლებელთა ს?ა:
ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე,
ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლ?,
ქეთევან ღ?რს?აშვ?ლ?,
ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლ?,
მ?რანდურტ კ?კალ?შვ?ლ?,
ლაშა დოხნაძე,
მზ?ა თაღ?აშვ?ლ?,
ქეთევან მაჩ?ტ?ძე,
შოთა ფანგან?,
ეკატერ?ნე ფოცხვერ?ა,
თამარ მჟავანაძე,
მაკა ჭ?აბერაშვ?ლ?
ლამარა ქოქ?აურ?.

კატეგორია: ???????

 


მე-7 კლას?ს მოსწავლეებ? სტუმრად გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ?

მე-7 კლას?ს მოსწავლეებ? სტუმრად გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ?
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-7 კლას?ს მოსწავლეებ?, გეოგრაფ??ს მასწავლებლ?ს თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?ს და კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ?.
სპეც?ალ?სტ? ბავშვებს ?მ ტექნოლოგ?ებზე ესაუბრა, რომლ?ს საშუალებ?თაც ამ?ნდ?ს პროგნოზ? ?ქმნება. სტუმრებს, ასევე, შესაძლებლობა ქონდათ გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ? არსებულ? უძველეს? ?სტორ?ულ? ხელსაწყოებ?ც დაეთვალ?ერებ?ნათ და მათ შესახებ ?ნფორმაც?ას გაცნობოდნენ.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მე-7 კლას?ს მოსწავლეებ? სტუმრად გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ?

მე-7 კლას?ს მოსწავლეებ? სტუმრად გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ?
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-7 კლას?ს მოსწავლეებ?, გეოგრაფ??ს მასწავლებლ?ს თამ?ლა თამაზაშვ?ლ?ს და კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ?.
სპეც?ალ?სტ? ბავშვებს ?მ ტექნოლოგ?ებზე ესაუბრა, რომლ?ს საშუალებ?თაც ამ?ნდ?ს პროგნოზ? ?ქმნება. სტუმრებს, ასევე, შესაძლებლობა ქონდათ გარემოს ეროვნულ სააგენტოშ? არსებულ? უძველეს? ?სტორ?ულ? ხელსაწყოებ?ც დაეთვალ?ერებ?ნათ და მათ შესახებ ?ნფორმაც?ას გაცნობოდნენ.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


დ?ზან?ს საერთაშორ?სო სკოლ?ს დეკან? სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?

დ?ზან?ს საერთაშორ?სო სკოლ?ს დეკან? სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
დ?ზან?ს საერთაშორ?სო სკოლ?ს დეკან? სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
ა?-დ?-ს? IDS (International design School) საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს პ?რველ? ?ნგლ?სურენოვან? ფაკულტეტ? დ?ზა?ნ?ს საერთაშორ?სო სკოლაა. დღეს ფაკულტეტ?ს დეკან? ნ?კა შავ?შვ?ლ? და დეკან?ს მოადგ?ლე მალხაზ რაზმაძე სტუმრად ?მყოფებოდნენ ჩვენს სკოლაშ? და დმამათავრებელ კლასებ?ს მოსწავლეებ?სთვ?ს წარადგ?ნეს საჩვენებელ? პრეზენტაც?ა.

კატეგორია: ---

 


დ?ზან?ს საერთაშორ?სო სკოლ?ს დეკან? სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?

დ?ზან?ს საერთაშორ?სო სკოლ?ს დეკან? სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
დ?ზან?ს საერთაშორ?სო სკოლ?ს დეკან? სტუმრად ჩვენს სკოლაშ?
ა?-დ?-ს? IDS (International design School) საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს პ?რველ? ?ნგლ?სურენოვან? ფაკულტეტ? დ?ზა?ნ?ს საერთაშორ?სო სკოლაა. დღეს ფაკულტეტ?ს დეკან? ნ?კა შავ?შვ?ლ? და დეკან?ს მოადგ?ლე მალხაზ რაზმაძე სტუმრად ?მყოფებოდნენ ჩვენს სკოლაშ? და დმამათავრებელ კლასებ?ს მოსწავლეებ?სთვ?ს წარადგ?ნეს საჩვენებელ? პრეზენტაც?ა.

კატეგორია: ---

 


პროექტ? ,,წ?თელ? წ?გნ?"

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა ,,ნ?ნოშ?" სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა ნ?ნო ხმალაძემ და ბუნებ?ს მასწავლებელმა თამარ მჟავანაძემ, გააკეთეს პროექტ? თემაზე - ,,წ?თელ? წ?გნ?". პროექტ? განხორც?ელდა მე-6 კლასშ?. მოსწავლეებმა შექმნეს კედლ?ს გაზეთ? ,,წ?თელ? წ?გნ?".

პროექტ? ,,წ?თელ? წ?გნ?"

კატეგორია: ????????????

 


KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე გამარჯვებულებ?

ჩვენო ნ?ჭ?ერო მოსწავლეებო!
გ?ლოცავთ KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე მორ?გ გამარჯვებას!
ვამაყობთ თქვენ?თ.
KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე გამარჯვებულებ?
სკოლ?ს დ?რექც?ა

კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაშ? გამარჯვებულებ?

სანდრო კომბეგაშვ?ლ? ---- ლევან აბაზაძე
სალომე ბერუაშვ?ლ? ---- ლაშა ჯუჯეშვ?ლ?
რომან კვაჭაძე ---- ?ვანე სამადაშვ?ლ?
რატ? ბურდ?აშვ?ლ? ---- თეონა ტაბატაძე
ნ?ნო ღორაშვ?ლ? ---- თედო ჭან?ა
ნ?ნო გოგ?ჩაშვ?ლ? ---- თამარ ბერ?ძე
ნ?ნ? ბა?დოშვ?ლ? ---- თამაზ მელაშვ?ლ?
ნ?კოლოზ ლომ?ძე ---- დავ?თ შ?ნჯ?კაშვ?ლ?
ნ?კა ტაბატაძე ---- ანანო მარტაშვ?ლ?
ნ?კა გორგაძე ---- მარ?ამ ბუხნ?კაშვ?ლ?
ნატალ? ზოზ?აშვ?ლ? ---- ანა ფ?ცხელაურ?
მა?ა ცერცვაძე ---- ლუკა შონ?ა
ლუკა ყაზ?შვ?ლ?

KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე გამარჯვებულებ?

კატეგორია: ???????, ????????????

 


KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე გამარჯვებულებ?

ჩვენო ნ?ჭ?ერო მოსწავლეებო!
გ?ლოცავთ KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე მორ?გ გამარჯვებას!
ვამაყობთ თქვენ?თ.
KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე გამარჯვებულებ?
სკოლ?ს დ?რექც?ა

კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაშ? გამარჯვებულებ?

სანდრო კომბეგაშვ?ლ? ---- ლევან აბაზაძე
სალომე ბერუაშვ?ლ? ---- ლაშა ჯუჯეშვ?ლ?
რომან კვაჭაძე ---- ?ვანე სამადაშვ?ლ?
რატ? ბურდ?აშვ?ლ? ---- თეონა ტაბატაძე
ნ?ნო ღორაშვ?ლ? ---- თედო ჭან?ა
ნ?ნო გოგ?ჩაშვ?ლ? ---- თამარ ბერ?ძე
ნ?ნ? ბა?დოშვ?ლ? ---- თამაზ მელაშვ?ლ?
ნ?კოლოზ ლომ?ძე ---- დავ?თ შ?ნჯ?კაშვ?ლ?
ნ?კა ტაბატაძე ---- ანანო მარტაშვ?ლ?
ნ?კა გორგაძე ---- მარ?ამ ბუხნ?კაშვ?ლ?
ნატალ? ზოზ?აშვ?ლ? ---- ანა ფ?ცხელაურ?
მა?ა ცერცვაძე ---- ლუკა შონ?ა
ლუკა ყაზ?შვ?ლ?

KINGS/კ?ნგს?ს ოლ?მპ?ადაზე გამარჯვებულებ?

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ბ?ბლ?ოთეკაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება "?აკობ გოგებაშვ?ლ?ს ცხოვრება და მოქალაქეობა"

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა ,,ნ?ნო"-შ?, პ?რველ კლასშ?, სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა ნ?ნო ხმალაძემ, მოსწავლეებს გააცნო ?აკობ გოგებაშვ?ლ?ს ცხოვრება და მოღვაწეობა. მოსწავლეებმა წა?კ?თხეს ლექსებ?, მოთხრობებ?. ასევე ნახეს ფ?ლმ? ?აკობ გოგებაშვ?ლ?ს მოღვაწეობაზე.

ბ?ბლ?ოთეკაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება "?აკობ გოგებაშვ?ლ?ს ცხოვრება და მოქალაქეობა"

კატეგორია: ????????????

 


გ?ლოცავთ შობა - ახალ წელს!

გ?ლოცავთ შობა - ახალ წელს!
ძვ?რფასო მეგობრებო! ჩემო ხალხო!
გ?ლოცავთ შობა-ახალ წელს!
მშვ?დობა, უზომო ს?ყვარულ?, ს?კეთე, ს?ლამაზე, ს?უხვე, ბედნ?ერება თქვენ და თქვენს ოჯახებს!

კატეგორია: ???????