შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 3
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს

?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.
გთხოვთ, ყველა გამოგვეხმაუროთ და გამოგვ?გზავნოთ თქვენ? მოლოცვებ?, მოგონება, კეთ?ლ? სურვ?ლებ?, სასურველ?ა თქვენ? ფოტოსურათ?ს გამოგზავნაც და ა. შ. რა მოგცათ ჩვენმა სკოლამ, რა წარმატებებ? გაქვთ შრომ?თ საქმ?ანობაშ?, მოგვეწერეთ თქვენს წარმატებებზე და რაც მთავარ?ა, გამოხატეთ თქვენ? კეთ?ლ? სურვ?ლებ? სკოლ?სადმ?.
თქვენს მ?ერ გამოგზავნ?ლ? მასალებ? და?ბეჭდება სკოლ?ს სა?უბ?ლეო კრებულშ?, რომელსაც შემოგთავაზებთ უახლოეს მომავალშ?.

კატეგორია: ???????

 


ავტორ?ზებულ?, ბრენდ?რებულ?, 25 წლ?ს ?უბ?ლარ? ?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნო’’

ავტორ?ზებულ?, ბრენდ?რებულ?, 25 წლ?ს ?უბ?ლარ? ?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნო’’ შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ ერთ - ერთ? პ?რველ? კერძო საშუალო სკოლაა საქართველოშ?, რომელმაც ფუნქც?ონ?რება 1992 წელს და?წყო.
სკოლ?ს მ?ს?აა: ?ნტელექტუალურ?, ზნეწმ?ნდა, განათლებულ?, შრომ?სმოყვარე, მაღალ? პასუხ?სმგებლობ?ს მქონე მამულ?შვ?ლებ?ს აღზრდა. სკოლას აქვს უკვე ჩამოყალ?ბებულ? სასწავლო ბაზა, გამორჩეულ?ა საკუთარ? ტრად?ც?ებ?თ და რაც სკოლ?ს მრავალწლ?ან? წარმატებ?ს საფუძველ?ა - დაკომპლექტებულ?ა უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმ?ს მქონე, სერთ?ფ?ც?რებულ? პედაგოგებ?თ.

კატეგორია: ???????

 


ახალ? სასწავლო წელ? ?წყება !

ახალ? სასწავლო წელ? ?წყება ! შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოს“ ყველა მოსწავლ?ს და მშობლ?ს საყურადღებოდ!
ახალ?, 2016-2017 სასწავლო წელ? ?წყება 15 სექტემბერს, ხუთშაბათს, 9 საათზე.
სასკოლო სახელმძღვანელოებ? შემოტან?ლ?ა სკოლაშ? და შესაძლებელ?ა ადგ?ლზე შეძენა.
გ?ლოცავთ! გელოდებ?თ!
ს?კეთეს, წარმატებებს და წ?ნსვლას გ?სურვებთ!
სკოლ?ს დ?რექც?ა

კატეგორია: ???????

 


ავტორ?ზებულ?, ბრენდ?რებულ?, 25 წლ?ს ?უბ?ლარ? ?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნო’’

ავტორ?ზებულ?, ბრენდ?რებულ?, 25 წლ?ს ?უბ?ლარ? ?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნო’’ შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ ერთ - ერთ? პ?რველ? კერძო საშუალო სკოლაა საქართველოშ?, რომელმაც ფუნქც?ონ?რება 1992 წელს და?წყო.
სკოლ?ს მ?ს?აა: ?ნტელექტუალურ?, ზნეწმ?ნდა, განათლებულ?, შრომ?სმოყვარე, მაღალ? პასუხ?სმგებლობ?ს მქონე მამულ?შვ?ლებ?ს აღზრდა. სკოლას აქვს უკვე ჩამოყალ?ბებულ? სასწავლო ბაზა, გამორჩეულ?ა საკუთარ? ტრად?ც?ებ?თ და რაც სკოლ?ს მრავალწლ?ან? წარმატებ?ს საფუძველ?ა - დაკომპლექტებულ?ა უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმ?ს მქონე, სერთ?ფ?ც?რებულ? პედაგოგებ?თ.

კატეგორია: ???????

 


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს

?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.
გთხოვთ, ყველა გამოგვეხმაუროთ და გამოგვ?გზავნოთ თქვენ? მოლოცვებ?, მოგონება, კეთ?ლ? სურვ?ლებ?, სასურველ?ა თქვენ? ფოტოსურათ?ს გამოგზავნაც და ა. შ. რა მოგცათ ჩვენმა სკოლამ, რა წარმატებებ? გაქვთ შრომ?თ საქმ?ანობაშ?, მოგვეწერეთ თქვენს წარმატებებზე და რაც მთავარ?ა, გამოხატეთ თქვენ? კეთ?ლ? სურვ?ლებ? სკოლ?სადმ?.
თქვენს მ?ერ გამოგზავნ?ლ? მასალებ? და?ბეჭდება სკოლ?ს სა?უბ?ლეო კრებულშ?, რომელსაც შემოგთავაზებთ უახლოეს მომავალშ?.

კატეგორია: ???????

 


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს

?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.
გთხოვთ, ყველა გამოგვეხმაუროთ და გამოგვ?გზავნოთ თქვენ? მოლოცვებ?, მოგონება, კეთ?ლ? სურვ?ლებ?, სასურველ?ა თქვენ? ფოტოსურათ?ს გამოგზავნაც და ა. შ. რა მოგცათ ჩვენმა სკოლამ, რა წარმატებებ? გაქვთ შრომ?თ საქმ?ანობაშ?, მოგვეწერეთ თქვენს წარმატებებზე და რაც მთავარ?ა, გამოხატეთ თქვენ? კეთ?ლ? სურვ?ლებ? სკოლ?სადმ?.
თქვენს მ?ერ გამოგზავნ?ლ? მასალებ? და?ბეჭდება სკოლ?ს სა?უბ?ლეო კრებულშ?, რომელსაც შემოგთავაზებთ უახლოეს მომავალშ?.

კატეგორია: ???????

 


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს

?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.
გთხოვთ, ყველა გამოგვეხმაუროთ და გამოგვ?გზავნოთ თქვენ? მოლოცვებ?, მოგონება, კეთ?ლ? სურვ?ლებ?, სასურველ?ა თქვენ? ფოტოსურათ?ს გამოგზავნაც და ა. შ. რა მოგცათ ჩვენმა სკოლამ, რა წარმატებებ? გაქვთ შრომ?თ საქმ?ანობაშ?, მოგვეწერეთ თქვენს წარმატებებზე და რაც მთავარ?ა, გამოხატეთ თქვენ? კეთ?ლ? სურვ?ლებ? სკოლ?სადმ?.
თქვენს მ?ერ გამოგზავნ?ლ? მასალებ? და?ბეჭდება სკოლ?ს სა?უბ?ლეო კრებულშ?, რომელსაც შემოგთავაზებთ უახლოეს მომავალშ?.

კატეგორია: ???????

 


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს

?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.

კატეგორია: ???????

 


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს

?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.

კატეგორია: ???????

 


სკოლ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?ს აქტ?ურობა


შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ? 01.09.2016 პ?რველ კლას?კურ გ?მნაზ?აშ? დაესწო მორ?გ ნაყოფ?ერ ტრენ?ნგს „პედაგოგ?ურ? პრაქტ?კ?ს კვლევ?ს დაგეგმვა, წარმართვა და შეფასება“.
ტრენერ? ქალბატონ? ვ?ქტორ?ა უშანგ?შვ?ლ?.
ტრენ?ნგს ესწრებოდნენ სკოლ?ს შეფასებ? ჯგუფ? შემდეგ? შემადგენლობ?თ:
ქალბატონებ?: ქეთ? მაჩ?ტ?ძე, ქეთ? გოგოლაძე, ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლ?, ეკა ბრელ?ძე, ნატო ცხადაძე, ფ?ქრ?ა ლეჟავა, მარ? ქამხაძე;
ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე, ბატონ? ნ?კა მჭედლ?ძე.
ტრენ?ნგზე აქტ?ურ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს თ?თოეულმა მათგანმა და მ??ღეს ?ნდ?ვ?დუალურ? დავალებებ?.

სკოლ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?ს აქტ?ურობა

კატეგორია: ???????

 


?ნგლ?სურ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.) ყველა კურსდამთავრებულს!

სკოლას დაგეგმ?ლ? აქვს მ?მდ?ნარე სასწავლო წელს აღნ?შნოს სკოლ?ს დაარსებ?ს 25 - ე სა?უბ?ლეო წელ?.

?ნგლ?სურ?  სკოლა ,,ნ?ნოს’’ ყველა წლ?ს (1992 – 2016 წწ.)  ყველა კურსდამთავრებულს!

კატეგორია: ---

 


სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება

სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება" alt="სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება" title="სარემონტო სამუშაოებ?ს დასრულება" style="float:left;" width="280px" /> დასრულდა სარემონტო სამუშაოებ?

კატეგორია: ????????????

 


ყურადღება!!!

ყურადღება!!!
საყურადღებო ?ნფორმაც?აშპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?სათვ?ს!!!

ხვალ,6 ?ვლ?სს, 11:00 საათზე, სს?პ ქალაქ თბ?ლ?ს?ს N97 საჯარო სკოლაშ?,მასწავლებელთა პროფეს?ულ? გან?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრ? გეგმავს ტრენ?ნგს თემაზე ,,სამოდელო გაკეთ?ლ?ს შეფასება“.
აღნ?შნულ ტრენ?ნგზე მოწვეულნ? არ?ან შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?

კატეგორია: ????????????

 


ახალ? საკონფერენც?ო დარბაზ?

ახალ? საკონფერენც?ო დარბაზ? ჩვენს სკოლაშ? ტარდება სარეკონსტრუქც?ო სამუშაოებ? საკონფერენც?ო დარბაზ?ს მოსაწყობად.

კატეგორია: ---

 


რესურს ოთახ?

რესურს ოთახ? შშმ - მოსწავლეთათვ?ს განკუთვნ?ლ? რესურ ოთახ?სთვ?ს, შეძენ?ლ ?ქნა ახალ? თვალსაჩ?ნოებებ?, მოძველებულ? პუფებ? შე?ცვალა ახლ?თ, სკოლ?ს ფს?ქოლოგმა, ქალბატონმა სოფო ასან?ძემ, შემეცნებ?თ? ხას?ათ?ს მასალებ? და დამხმარე სათამაშოებ?თ მოამარაგა რესურს ოთახ?. გაკეთდა აღნ?შნულ? ოთახ?ს მ?მდ?ნარე კოსმეტ?კურ? რემონტ?ც, დამონტაჟდა ახალ? ჭაღებ?.

კატეგორია: ---

 


კომპ?უტერულ? კლას?ს რეკონსტრუქც?ა

კომპ?უტერულ? კლას?ს რეკონსტრუქც?ა შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოს“ კომპ?უტერებ?ს კლასშ?, სადაც წარმატებ?თ ჩატარდა მე_11 და მე_12 კლასებ?ს საატესტატო გამოცდებ?, დ?დ? რეკონსტრუქც?ა მ?მდ?ნარეობს.
ზაფხულშ? სკოლ?ს კაპ?ტალურ? რემონტ?ს შემდეგ ?ნფორმატ?კ?ს კაბ?ნეტ? კ?დევ უფრო გაფართოვდება და ახალ?, თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?თ აღ?ჭურვება.

კატეგორია: ????????????

 


ექსტერნ?ს გამოცდებ? ჩვენს სკოლაშ?

ექსტერნ?ს გამოცდებ? ჩვენს სკოლაშ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? "ნ?ნო"ორგან?ზებულად ჩატარდა ექსტერნ?ს გამოცდებ? სპეც?ალურად შექმნ?ლ? კომ?ს??ს ხელმძღვანელობ?თ, რომელსაც დ?რექტორ?ს მოადგ?ლე ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძე თაოსნობდა.

კატეგორია: ????????????

 


ტესტებ?ს ბანკ?

ტესტებ?ს ბანკ? გამოცდებ?სა და ჩათვლებ?ს, ორგან?ზებულად და ხარ?სხ?ანად ჩატარებ?ს მ?ზნ?თ, შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლაშ? „ნ?ნო“, ყველა საგნ?ს მ?ხედვ?თ არსებობს ტესტებ?ს ბანკ?. ?გ? მო?ცავს დაახლოებ?თ 11500 ტესტს. ყოველ? ახალ? სასწავლო წლ?სთვ?ს, ტესტებ?ს ბანკ? განახლებად?ა.

კატეგორია: ---

 


5ბ კლას?ს ექსკურს?ა კახეთშ?

5ბ კლას?ს ექსკურს?ა კახეთშ? 20 ?ვნ?სს 5ბ კლას? დამრ?გებლ?ს ლაშა დოხნაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდა ექსკურს?აზე მარშრუტ?თ - ს?ღნაღ?, ბოდბე, ნუკრ?ან?. ექსკურს?აშ? მონაწ?ლეობდნენ პედაგოგებ?: თამარ მჟავანაძე, ეკატერ?ნე ფოცხვერ?ა და მშობლებ?. ?სტორ??ს მასწავლებელმა ლაშა დოხნაძემ ჩაატარა მ?ნ? ლექც?ა ქალაქ ს?ღნაღ?ს ?სტორ??ს შესახებ.

კატეგორია: ---

 


6ა კლას?ს ექსკურს?ა შ?და ქართლშ?

6ა კლას?ს ექსკურს?ა შ?და ქართლშ? 19 ?ვნ?სს 6ა კლას? დამრ?გებლ?ს ლაშა დოხნაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდა ექსკურს?აზე მარშრუტ?თ - სამთავ?ს?, რუ?ს?, სამწევრ?ს?, ყ?ნწვ?ს?, სარკ?ნეთ?. ექსკურს??ს მსვლელობ?სას ?სტორ??ს მასწავლებლებმა ნ?კოლოზ მჭედლ?ძემ და ლაშა დოხნაძემ ჩაატარეს მ?ნ? ლექც?ა სამთავ?ს?სა და ყ?ნწვ?ს?ს ტაძრ?ს დაარსებ?სა და მხატვრულ? ღ?რებულებ?ს შესახებ.

კატეგორია: ---