შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 11
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით

 


?ნგლ?სურენოვან? კერძო სკოლა ,,ნ?ნო" აცხადებს მ?ღებას 2015-2016 სასწავლო წლ?სათვ?ს!

საქართველოშ?- პ?რველ? ?ნგლ?სურენოვან? კერძო სკოლა ,,ნ?ნო“
(ავტორ?ზებულ?, ბრენდ?რებულ?, დაარსდა 1992 წელს)
გ?წვევთ სასწავლებლად ყველა კლასშ? პ?რველ?დან მეთორმეტეს ჩათვლ?თ!
ჩვენს სკოლაშ? თქვენ დაგხვდებათ:
 დახვეწ?ლ? ?ნფრასტრუქტურა;
 უმაღლეს? კვალ?ფ?კაც??ს სერტ?ფ?ც?რებულ? პედაგოგებ?;
 მც?რერ?ცხვოვან? კლასებ? -15-20 მოსწავლემდე;
 ?ნგლ?სურ?ს გაკვეთ?ლებ? ყოველდღე;
 რუსულ? ენა -გაძლ?ერებულ? სწავლებ?თ მესამე კლას?დან;
 გერმანულ? - მეხუთე კლას?დან;
 სააბ?ტურ?ენტო ჯგუფებ? -ყველა საატესტატო და საუნ?ვერს?ტეტო საგანშ? გარანტ?რებულ? ცოდნ?ს მ?ღება;
 გახანგრძლ?ვებულ? სწავლებ?ს ჯგუფებ? საღამოს 19:00 საათამდე;
 საცურაო აუზ?;
 ტრანსპორტ?თ მომსახურეობა;
 შეღავათებ? სოც?ალურად დაუცველებ?სა და მრავალშვ?ლ?ანთათვ?ს;
 პ?რველკლასელთათვ?ს სახელმძღვენელოებ? საჩუქრად, უფასოდ;
 ფრ?ადოსან?, წარმატებულ? მოსწავლეებ?ს გათავ?სუფლება სწავლ?ს გადასახად?საგან;


კეთ?ლ? ?ყოს თქვენ? მობრძანება ჩვენს სკოლაშ?!

ელ-ფოსტა: lqoqiauri@yahoo.com
ფე?სბუქ?: www.facebook.com/skolaNINO

კატეგორია: ???????

 


შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? დღეს და?წყო 2015-2016 სასწავლო წელ?

დღეს 7 სექტემბერს სკოლაშ? და?წყო 2015-2016 სასწავლო წელ?. სკოლ?ს დ?რექც?ა ულოცავს სასწავლო წლ?ს დაწყებას მოსწავლეებს, მსაწავლებლებს და მშობლებს.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


ჩვენ? სკოლ?ს კურსდამთავრებულებ?

გ ? ლ ო ც ა ვ თ !

1. რობაქ?ძე გ?ორგ? - ჯ?პა. სოც?ოლოგ?ა-პოლ?ტოლოგ??ს მეცნ?ერება.
2. ასაბაშვ?ლ? ნ?კოლოზ? - შავ? ზღვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ?ნფორმატ?კა.
3. ბაგაურ? ნ?კოლოზ? - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნუვერს?ტეტ?. ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?. 100%-?ან? გრანტ?.
4. ბენდელ?ან? ?რაკლ? - ?ლ?ას უნ?ვერს?ტეტ?. არქ?ტექტურ?ს ფაკულტეტ?.
5. ბრეგვაძე გ?ორგ? - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?. საბანკო საქმე.
6. ბუაჩ?ძე მარ?ამ - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?. სამართალ?.
7. გალდავა ალექსანდრე - ბეროლუს??ს რესპუბლ?კა. სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?.
8. კვ?რ?კაშვ?ლ? მარ?ამ - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოსოფ?ურ?.
9. კუჭავა თამთა - გრ. რობაქ?ძ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ჟურნალ?სტ?კა.
10. მარტ?აშვ?ლ? ნ?ნო - შავ? ზღვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. საერთაშორ?სო ურთ?ერთობებ?.
11. მარუაშვ?ლ? მარ?ამ - ?ლ?ას უნ?ვერს?ტეტ?. მათემატ?კა. 100%-?ან? გრანტ?.
12. მაქაცარ?ა დ?მ?ტრ? - სამხატვრო აკადემ?ა. არქ?ტექტურ?ს ფაკულტეტ?.
13. მაქს?მოვ? თელმან - გეომედ?. სტომატოლოგ?ა.
14. მაჭარაშვ?ლ? ქეთევან - საქართველოს უნ?ვერს?ტეტ?. საერთაშორ?სო ურთ?ერთობებ?.
15. მუზაშვ?ლ? ან? - საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ?. ჟურნალ?სტ?კა. 50% გრანტ?
16. მუმლაძე მედეა - საქართველოს უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოლოგ?ა.
17. სვან?ძე გ?ორგ? - საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ?. ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?.
18. ქ?ტესაშვ?ლ? ლევან - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოლოგ?ა.
19. ქოჩ?შვ?ლ? გ?ორგ? - უკრა?ნ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ტურ?ზმ?.
20. შელეგ?ა ჯონ? - თავართქ?ლაძ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. სამართალ?.
21. ცხადაძე ვაჟა - სოხუმ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ეკონომ?კა და ბ?ზნეს?.
22. ჭელ?ძე მარ?ამ - საქართველოს სამედ?ც?ნო უნ?ვერს?ტეტ?. ამერ?კულ? პროგრამა.100%-?ან? გრ

კატეგორია: ????????????, ???????

 


13 ?ვნ?ს?ს ტრაგედ?ა

სტ?ქ??თ დაზარალებულთა დასახმარებლად ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნო"-მ თ?-ბ?-ს? ბანკშ? სპეც?ალურად გახსნ?ლ ანგარ?შზე გადარ?ცხა 500 ლარ?.
სკოლა მზადაა, თანადგომ?ს მ?ზნ?თ ყოველგვარ? საფასურ?ს გარეშე სტ?ქ??თ დაზარალებულ? უბნებ?დან მ??ღოს ნებ?სმ?ერ? კლას?ს 10 მოსწავლე.
მოსწავლეებს მოემსახურებათ სკოლ?ს ტრანსპორტ?.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


საატესტატო გამოცდებ? მეთორმეტე კლასშ? წარმატებ?თ დასრულდა!

საატესტატო გამოცდებ? მეთორმეტე კლასშ? წარმატებ?თ დასრულდა!
ჩვენ? სკოლაშ? წამატებ?თ დასრულდა მე-12 კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?.
20/04/2015 სასწავლო წლ?ს ყველა მოსწავლემ მ??ღო დადებ?თ? შეფასება; ახლა ?ს?ნ? ემზადებ?ან მათთვ?ს მეტად საპასუხ?სმგებლო ეროვნულ? გამოცდებ?სთვ?ს.

კატეგორია: ????????????

 


ჩვენ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძე ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალზე

ჩვენ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძე ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალზე
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძემ მონაწ?ლეობა მ??ღო ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალშ? და გა?მარჯვა, როგორც საუკეთესო პროექტ?ს წარმომდგენელმა.
ვულოცავთ მას ამ გამარჯვებას და ვუსურვებთ მომავალშ? უფრო დ?დ წარმატებებს და წ?ნსვლას.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


საატესტატო გამოცდებ? მე-11 კლასელთათვ?ს წარმატებ?თ დასრულდა

საატესტატო გამოცდებ? მე-11 კლასელთათვ?ს წარმატებ?თ დასრულდა
ჩვენ? სკოლაშ? დასრულდა მე-11 კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?.
მოსწავლეებმა წარმატებ?თ დაძლ?ეს ყველა საგნ?ს მ?ნ?მალურ? ზღვარ?. განსაკუთრებ?თ თავ? გამო?ჩ?ნეს: გვანცა ოქრ?აშვ?ლმა, მამუკა ჭაბაშვ?ლმა, გ?ორგ? გულ?საშვ?ლმა, სალომე ხვ?ბლ?ანმა, ნუგზარ აღდგომელაძემ, გ?ორგ? დოლ?ძემ, სალომე გუშარაშვ?ლმა, ნანა კ?კალ?შვ?ლმა და სხვა.
ვულოცავთ მათ მე-11 კლას?ს წარმატებ?თ დასრულებას და მე-12 კლასშ? გადასვლას.
წარმატებულ ახალ სასწავლო წელს ვუსურვებთ!
სკოლს დ?რექც?ა!

კატეგორია: ????????????, ???????

 


სკოლ?ს შ?და გამოცდებ?

სკოლაშ? ამჟამად მ?მდ?ნარეობს ყველა კლას?ს ძ?რ?თად საგნებშ? შემაჯამებელ? გამოცდებ?.
გამოცდებს ატარებს სპეც?ალურად შექმნ?ლ? მონ?ტორ?ნგ?ს კომ?ს?ა. გამოცდებ?ს შედეგებ? გამოქვეყნდება სკოლ?ს ვებგვერზე.

კატეგორია: ????????????, ???????

 

 


მე-6 მე-2 კლას? ექსკურს?აზე შუამთ?ს მონასტერშ?

მე-6 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე შუამთ?ს მონასტერშ?.

მე-6 მე-2 კლას? ექსკურს?აზე შუამთ?ს მონასტერშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


მე-6 კლას?ს ექსკურს?ა რაბათ?ს კომპლექსშ?

მე-6 კლას? კლას?ს დამრ?გებლ?ს მ?რანდა კ?კალ?შვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდა ექსკურს?აზე რაბათ?ს კომპლექსშ?

მე-6 კლას?ს ექსკურს?ა რაბათ?ს კომპლექსშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


დედაენ?ს დღე

დედაენ?ს დღე
დედაენ?ს დღე
დედაენ?ს დღე

კატეგორია: ????????????

 


ჩვენ? მოსწავლეებ? სტუმრად დ?დ ბრ?ტანეთშ?

ჩვენ? მოსწავლეებ? სტუმრად დ?დ ბრ?ტანეთშ?

ჩვენ? სკოლ?ს წარმატებულ? მოსწავლეებ? გაეროს ფონდ?ს ხელშეწყობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ დ?დ ბრ?ტანეთშ?, ლონდონშ?.
მოსწავლეებს და ჯგუფ?ს ხელმძღვანელებს შეხვედრა ჰქონათ ელჩთან, დაათვალ?ერეს ქალაქ?ს ღ?რსშესან?შნავ? ადგ?ლებ?.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


სტუმრად საქართველოს სახელმწ?ფო ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

ჩვენ? სკოლ?ს მე-6 კლას?ს მომსწავლეებ? კლას?ს? დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ საქართველოს სახელმწ?ფო ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?, სადაც დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: "ხელნაკეთ? ნ?ვთებ?ს შექმნა და ბ?სერებ?თ გაფორმება".
ლექც??ს შემდეგ პრაქტ?კულ? სამუშაოზე 2 საათ?ს განმავლობაშ? მოსწავლეებმა შექმნეს ხელნაკეთ? ნახატებ? ბ?სერებ?ს გაფორმებ?თ.
ლექც?ამ და პრაქტ?კულმა სამუშაომ, სადაც ბავშვებმა თავდ შექმნეს ლამაზ? ნაკეთობებ? დ?დ? მოწონება და?მსახურა, რ?სთვ?საც სკოლ?ს დ?რექც?ა მადლობა უხდ?ს ხელოვნებ?ს მუზეუმს ჩატარებულ? პროექტ?ს გამო.

სტუმრად საქართველოს სახელმწ?ფო ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????, ??????

 


ჩვენ? მოსწავლეებ? King's-?ს ოლ?მპ?ადაზე

ჩვენ? მოსწავლეებ? King's-?ს ოლ?მპ?ადაზე ვულოცავთ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებს King's-?ს ოლ?მპ?ადაშ?
მათემატ?კასა და ?ნგლ?სურ ენაშ? მ?ღწეულ გამარჯვებას!

კატეგორია: ???????

 


XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ!

XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ! XI 2 კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ.

აღვნ?შნავ, რომ XI 2 კლას?ს მოსწავლე მამუკა ჭაბაშვ?ლ? I კლას?დან დღემდე ათოსან? მოსწავლეა, ყველასგან გამო?რჩევა არა მხოლოდ მაღალ? აკადემ?ურ? მოსწრებ?თ, არამედ მაღალ? ზნეობ?თ. მ?ს? საქმ?ანობა მ?საბაძ?ა სკოლ?ს ყველა მოსწავლ?სათვ?ს.
აღნ?შნულ?დან გამომდ?ნარე ვბრძანებ:
XI 2 კლას?ს მოსწავლე მამუკა ჭაბაშვ?ლ? განთავ?სუფლებულ? ?ქნას სწავლ?ს გადასახად?დან.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


საქველმოქმედო აქც?ა

საქველმოქმედო აქც?ა

ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?, მშობლებ? და დ?რექც??ს წარმომადგენელ? ნ?ნო ქოქ?აურ? განმეორებ?თ ეწვ?ა ძეგვ?ს ბავშვთა თავშესაფარს და დედათა მონასტერს;
საქველმოქმედო აქც?ს ფარგლებშ? ძეგვ?ს ბავშვთა თავშესაფარს გადაეცა თბ?ლ? ტანსაცმელ?, ფეხსაცმელ?, საკვებ? პროდუქტებ?, საახალწლო ნობათ?.

კატეგორია: ????????????, ???????

 

 


სკოლ?ს ცეკვ?ს ანსაბმლ? "არ?ლ?"

სკოლ?ს ცეკვ?ს ანსაბმლ? "არ?ლ?" - ქორეოგრაფ? რობერტ ღონღაძე

სკოლ?ს ცეკვ?ს ანსაბმლ?  "არ?ლ?"
სკოლ?ს ცეკვ?ს ანსაბმლ?  "არ?ლ?"

კატეგორია: ?????????

 

უკან წინ