შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო » გვერდი 10
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


,,?ავნანამ რა ჰქმნა"

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა, ნ?ნო ხმალაძემ, მე-5 კლასშ? მოაწყო ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებ?ს ,,?ავნანამ რა ჰქმნას'' განხ?ლვა. მოსწავლეებმა ნახეს ფ?ლმ?. ფ?ლმ?ს დასრულებ?ს შემდეგ მოსწავლეებმა და ბ?ბლ?ოთეკარმა ქართულ?ს მასწავლებელთან ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლთან ერთად ?მსჯელეს ამ ნაწარმოებ?ს ღ?რებულებებზე და მთავარ? გმ?რებ?ს ხას?ათ?ს თვ?სებებზე.

კატეგორია: ????????????

 


ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ნ?ჭ?ერ, წარმატებულ და მ?ზანდასახულ სკოლ?ს მოსწავლეებს, რომელთაც ამბ?ც?ურ? სამომავლო გეგმებ? და საერთაშორ?სო გამოცდ?ლებ?ს მ?ღებ?ს სურვ?ლ? ამოძრავებთ, საშუალება ეძლევათ, მონაწ?ლეობა მ??ღონ აშშ-შ?, ნ?უ-?ორკშ? გამართულ გაეროს პროექტშ?, რომელ?ც მ?ზნად ?სახავს ახალგაზრდებ?ს ჩართულობას საერთაშორ?სო საკ?თხებშ?.
ვ?ზ?ტ? მო?ცავს ოფ?ც?ალურ ნაწ?ლსაც და ექსკურს?ებსაც. მ?ს ფარგლებშ? შეძლებთ პროდუქტ?ულ მუშაობას, ცოდნ?ს გაღრმავებას, თქვენთვ?ს მნ?შვნელოვან? პროფეს?ულ? ?ნფორმაც??ს მ?ღებას და ამასთან ერთად, გექნებათ საშუალება, დაათვალ?ეროთ ნ?უ-?ორკ?ს ღ?რსშესან?შნაობებ?, გაერთოთ და და?სვენოთ.
სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? მ?მართეთ სკოლ?ს დ?რექც?ას

კატეგორია: ????????????

 


ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ნ?ჭ?ერ, წარმატებულ და მ?ზანდასახულ სკოლ?ს მოსწავლეებს, რომელთაც ამბ?ც?ურ? სამომავლო გეგმებ? და საერთაშორ?სო გამოცდ?ლებ?ს მ?ღებ?ს სურვ?ლ? ამოძრავებთ, საშუალება ეძლევათ, მონაწ?ლეობა მ??ღონ აშშ-შ?, ნ?უ-?ორკშ? გამართულ გაეროს პროექტშ?, რომელ?ც მ?ზნად ?სახავს ახალგაზრდებ?ს ჩართულობას საერთაშორ?სო საკ?თხებშ?.
ვ?ზ?ტ? მო?ცავს ოფ?ც?ალურ ნაწ?ლსაც და ექსკურს?ებსაც. მ?ს ფარგლებშ? შეძლებთ პროდუქტ?ულ მუშაობას, ცოდნ?ს გაღრმავებას, თქვენთვ?ს მნ?შვნელოვან? პროფეს?ულ? ?ნფორმაც??ს მ?ღებას და ამასთან ერთად, გექნებათ საშუალება, დაათვალ?ეროთ ნ?უ-?ორკ?ს ღ?რსშესან?შნაობებ?, გაერთოთ და და?სვენოთ.
სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? მ?მართეთ სკოლ?ს დ?რექც?ას

კატეგორია: ????????????

 


საერთაშორ?სო ფესტ?ვალ? "ოქროს რ?ტმებ?"

24 ოქტომბერს ჩევნ? სკოლ?ს ცეკვ?ს ანსამბლ? "არ?ლ?" და მ?ს? ხელმძღვანელ? რობერტ ღონღაძე ?მყოფებოდნენ ყვარლ?ს ტბაზე, სადაც მონაწ?ლეობა მ??ღეს საერთაშორ?სო ფესტ?ვალზე "ოქროს რ?ტმებ?". ბავშვებმა ბრწყ?ნვალედ შეასრულეს საცეკვაო ნომრებ? და დაბრუნდნენ გახარებულებ? და კმაყოფ?ლნ?.
საერთაშორ?სო ფესტ?ვალ? "ოქროს რ?ტმებ?"
საერთაშორ?სო ფესტ?ვალ? "ოქროს რ?ტმებ?"

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

ვულოცავთ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებს KINGS-?ს ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გადასვლას.
მე-2 ტურ? ჩატარდება 30 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს, სადაც აგრეთვე ვუსურვებთ წარმატებებს.
?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

კატეგორია: ????????????

 


?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

ვულოცავთ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებს KINGS-?ს ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გადასვლას.
მე-2 ტურ? ჩატარდება 30 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს, სადაც აგრეთვე ვუსურვებთ წარმატებებს.
?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

კატეგორია: ????????????

 


ჩვენ? მასწავლებლებ?

ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებ?

ჩვენ? მასწავლებლებ?
ჩვენ? მასწავლებლებ?

კატეგორია: ?????????

 


ჩვენ? მასწავლებლებ?

ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებ?

ჩვენ? მასწავლებლებ?
ჩვენ? მასწავლებლებ?

კატეგორია: ?????????

 

 


ჩვენ? სკოლა

ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა

კატეგორია: ?????????

 


ჩვენ? სკოლა

ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა

კატეგორია: ?????????

 


მადლობ?ს წერ?ლ?

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა "ნ?ნოს" დ?რექც?ა, ყველა პედაგოგ? და მოსწავლე ულოცავს ჩვენს საყვარელ მასწავლებელს, ხატმწერს, ბატონ ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლს ამაგ?ს დაფასებას.
გ?ლოცავთ, ბატონო ვაჟა მასწავლებელო!
მადლობ?ს წერ?ლ?

კატეგორია: ????????????

 


მე-2 პ?რველ? კლას? ექსკურს?აზე შ?ო მღვ?მეშ?

ოქტომბრ? თვეშ? ჩვენ? სკოლ?ს მეორე პ?რველ? კლას? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ლ?ა ჭავჭავაძ?ს, ?ნგლ?სურ?ს მასწავლებლებ?ს მ?რანდა კ?კალ?შვ?ლ?სა და ნანა შონ?ას ხელმძრვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე შ?ომღვ?მეშ?.
მე-2 პ?რველ? კლას? ექსკურს?აზე შ?ო მღვ?მეშ?
მე-2 პ?რველ? კლას? ექსკურს?აზე შ?ო მღვ?მეშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭედლ?ძე და ლაშა დოხნაძე დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ

ჩვენ? სკოლ?ს ?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭდლ?ძე და ლაშა დოხნაძე " ნორჩ ?სტორ?კოსთა სკოლ?ს" დაფუძნებასა და მ?ს საქმ?ანობაშ? მ?ღებულ? აქტ?ურ? მონაწ?ლეობ?სათვ?ს დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ.

?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭედლ?ძე და ლაშა დოხნაძე დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ
?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭედლ?ძე და ლაშა დოხნაძე დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ

კატეგორია: ????????????

 


მე-11 კლას? ექსკურს?აზე ბორჯომშ? - ქვაბ?სხევშ?

მე-11 კლას? ექსკურს?აზე ბორჯომშ? - ქვაბ?სხევშ?

4 ოქტომბერს ჩვენ? სკოლ?ს მე-11 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე ბორჯომ?ს ხეობაშ?, სადაც მო?ნახულეს VII - IX საუკუნეებ?ს ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს ძეგლებ? - ქვაბ?ს ხევ? და მწვანე მონასტერ?.

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

ვულოცავთ ?ნგლ?სურ? სკოლა ნ?ნოს დ?რექტორს, ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორს, პროფესორ ლამარა ქოქ?აურს მორ?გ წარმატებას:
მან მონაწ?ლეობა მ??ღო სოც?ალურ და ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა საერთაშორ?სო ?ნსტ?ტუტ?ს IISES მ?ერ გამართულ საერთაშორ?სო კონფერენც?აშ? მადრ?დშ?, სადაც წარსდგა მოხსენებ?თ: „მ?მზ?დველ? სა?ნვესტ?ც?ო კლ?მატ?ს ფორმ?რებ?სათვ?ს საქართველოშ?„.
ქალბატონ ლამარას გამოუგზავნეს კონფერენც??ს სერთ?ფ?კატ? და მ??წვ?ეს 2016 წელს მა?ამ?ს სამეცნ?ერო კონფერენც?აზე. უნდა აღ?ნ?შნოს, რომ საქართველოდან ?ს ერთადერთ? მონაწ?ლე პროფესორ?ა.
ამავე დროს, ?გ? ა?რჩ?ეს IIESES-?ს სამეცნ?ერო კომ?ტეტ?ს წევრად.
გ?ლოცავთ ჩვენო ქალბატონო წარმატებას!
სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

ვულოცავთ ?ნგლ?სურ? სკოლა ნ?ნოს დ?რექტორს, ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორს, პროფესორ ლამარა ქოქ?აურს მორ?გ წარმატებას:
მან მონაწ?ლეობა მ??ღო სოც?ალურ და ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა საერთაშორ?სო ?ნსტ?ტუტ?ს IISES მ?ერ გამართულ საერთაშორ?სო კონფერენც?აშ? მადრ?დშ?, სადაც წარსდგა მოხსენებ?თ: „მ?მზ?დველ? სა?ნვესტ?ც?ო კლ?მატ?ს ფორმ?რებ?სათვ?ს საქართველოშ?„.
ქალბატონ ლამარას გამოუგზავნეს კონფერენც??ს სერთ?ფ?კატ? და მ??წვ?ეს 2016 წელს მა?ამ?ს სამეცნ?ერო კონფერენც?აზე. უნდა აღ?ნ?შნოს, რომ საქართველოდან ?ს ერთადერთ? მონაწ?ლე პროფესორ?ა.
ამავე დროს, ?გ? ა?რჩ?ეს IIESES-?ს სამეცნ?ერო კომ?ტეტ?ს წევრად.
გ?ლოცავთ ჩვენო ქალბატონო წარმატებას!
სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სკოლას ესაჭ?როება პედ?ატრ-ფს?ქოლოგ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს ესაჭ?როება პედ?ატრ-ფს?ქოლოგ?,
უმაღლეს? განათლებ?თ. სასწრაფოდ დაგვ?კავშ?რდ?თ, ვარკეთ?ლშ?. ტელ: 599 906011 ან 2760595

კატეგორია: ????????????

 


Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებულებ?

Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებულებ?
გთავაზობთ Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებულ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეთა ს?ას

კატეგორია: ????????????

 


აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე

სექტემბრ?ს თვეშ? საქართველოს პარლამენტ?ს ეროვნულ ბ?ბლ?ოთეკაშ? ჩატარდა საქართველოს ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა აკადემ??ს დაარსებ?დან 20 წლ?სთავ?სადმ? და აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110-ე წლ?სთავ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? სა?უბ?ლეო სხდომა.
სხდომა ჩატარდა ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ? ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?ს პროფესორ?ს, ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა აკადემ??ს ვ?ცე პრეზ?დენტ?ს ?აკობ მესხ?ას ხელმძღვანელობ?თ.

აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე
აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე
აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე

კატეგორია: ????????????