ხელოვნება, მუს?კა, სპორტ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

ხელოვნება, მუს?კა, სპორტ?

რელ?გ?ა

მღვდელ? მამა პანტელე?მონ?(პაატა წულაძე)
მუს?კა

ჩოდრ?შვ?ლ? ?რ?ნა - კათედრ?ს ხელმძღვანელ?

ხელოვნება

ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?
სპორტ?

ბ?ძ?ნა თოდ?ძე


ჭადრაკ?

?ვერ? ჭ?ღლაძე


ცეკვა

რობერტ? ღონღაძე