დაწყებ?თ? საფეხურ? » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 

დაწყებ?თ? საფეხურ?

დაწყებ?თ? საფეხურ?ს სწავლება

ეკა ბრელ?ძე - კათედრ?ს ხელმძღვანელ?ლ?ა ჭაჭავაძე?ზოლდა ნ?ქაბაძე

ეკატერ?ნე კვაჭაძე