სიახლეები თებერვალი 2018 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ათასწლეულ?ს გამოწვევ?ს ფონდ? საქართველო

ათასწლეულ?ს გამოწვევ?ს ფონდ? საქართველო ჩვენო ზურაბ ბატონო! ზოგჯერ ს?ტყვებ?თ სრულად ვერ გამოხატავს ადამ?ან? ს?ხარულს ,ს?ამაყეს, ს?ყვარულს, აღტაცებას! ასე ვარ მეც და ჩვენ? სკოლ?ს ყველა მასწავლებელ?,ყველა მოსწავლე, თანამშრომელ?...ბევრ? საამაყო და წარმატებულ? კურსდამთავრებულ? გაზარდა ?ნგლ?სურმა სკოლა "ნ?ნომ". თქვენ მათ შორ?ს ალბათ საპატ?ო ადგ?ლს და?მკვ?დრებთ. თქვენ? დ?დ? ?მედ? გვაქვს ყველას! ჯერ კ?დევ დაწყებ?თ კლასებშ? სულ თქვენს ქებაშ? ?ყო თქვენ? დამრ?გებელ?,ქალბატონ? ლ?ა ჭავჭავაძე. შემდეგ კლასებშ?ც თ?თქოს ერთმანეთს ეჯ?ბრებოდნენ თქვენს ქებაშ? სხვა პედაგოგებ?. მეცხრე კლას?ს შემდეგ, როცა უკვე ჩემს "გამგებლობაშ?" გადმოდ?ან უფროსკლასელებ?, მგონ? ბადალ? აღარ მყავს თქვენს და ელენე ახალკაც?ს ქება-დ?დებაშ?.დ?დ? მადლობა თქვენს მშობლებს ასეთ? შვ?ლ?ს გაზრდ?სათვ?ს! დ?დ? მადლობა თქვენს მასწავლებლებს-ქალბატონებს ქეთ? გოგოლაძეს, ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლს, სალომე ბ?წაძეს, თამარ დარჯან?ას,თამ?ლა თამაზაშვ?ლს,ბატონებს :ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძეს, გ?ორგ? უთურაშვ?ლს, ჩვენს ტკ?ვ?ლს ნ?კა მჭედლ?ძეს გერმანე ფ?ფ?ას ,ლევან გაბ?სონ?ას და სხვებს. დამეთანხმებ?თ , ყველა მათგანს გარკვეულ? წვლ?ლ? მ?უძღვ?თ თქვენს შესან?შნავ მოსწავლედ და მოქალაქედ ჩამოყალ?ბებაშ?! ახლა გამოცდებ?! (?სე ,თქვენ რაშ? გჭ?რდებათ გამოცდებ?! დღესაც თვალწ?ნ მ?დგას, როგორ ამეცად?ნებდ?თ და ეხმარებოდ?თ შარშან მეთერთმეტეკლასელებს ფ?ზ?კ?ს საატესტატო გამოცდ?ს წ?ნ,მთელ ჯგუფს!) .წ?ნსვლას და ახალ გამარჯვებებს გ?სურვებთ! თქვენ და თქვენ?სთანა ახალგაზრდებ? გვ?მრავლოს ჩვენს ქვეყანას! გ?ლოცავთ მორ?გ გამარჯვებას! ვამაყობთ თქვენ?თ!

კატეგორია: ---

 


The Farm

The Farm შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს’’ 4 (2) კლას?ს მოსწავლეებმა, ?ნგლ?სურ? ენ?ს პედაგოგ?ს ც. ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ გააკეთეს პროექტ?: ,,The Farm.’’ მოსწავლეებმა ხალ?ს?თ ?მუშავეს პროექტზე; თავ?ანთ? ხელ?თ შექმნეს ფერმ?ს მაკეტებ? და რაოდენ სას?ხარულოა, რომ მეოთხე კლასელმა ბავშვებმა უკვე მ?ს მობ?ნადრეებზე ?ნგლ?სურად შეძლეს საუბარ?.
სკოლ?ს დ?რექც?ა მე - 4 (2) კლას?ს ყველა მოსწავლეს და მათ ?ნგლ?სურ? ენ?ს მასწავლებელს, ქალბატონ ც?რა ას?ტაშვ?ლს ულოცავს შესან?შნავ? პროექტებ?ს წარმოდგენას და მომავალ წარმატებებს უსურვებს მათ!

კატეგორია: ---

 


Mum’s birthday present

Mum’s birthday present შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს’’ 3 (3) კლას?ს მოსწავლეებმა, ?ნგლ?სურ? ენ?ს პედაგოგ?ს ც. ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ, ნაყოფ?ერად ?მუშავეს პროექტზე: ,,Mum’s birthday present”. მოსწავლეებმა დედებს თვ?თონ გაუკეთეს და მ?ართვეს ყვავ?ლებ?. ?საუბრეს თუ რა მასალა გამო?ყენეს ყვავ?ლებ?ს გასაკეთებლად, რამდენ? დრო და შრომა დასჭ?რდათ.

კატეგორია: ---

 


?ნგლ?სურ?ს სწავლება

?ნგლ?სურ?ს სწავლება ჩვენს სკოლაშ? სხვადასხვა წლებშ? ბევრჯერ გვყავდა მოწვეულ? უცხოეთ?დან ?ნგლ?სურენოვან? სპეც?ალ?სტებ?. წელსაც ტრად?ც?ას არ ვუღალატეთ და საუცხოო პედაგოგ? მოვ?წვ?ეთ სკოლაშ?. ქალბატონ? ნელ. ჰე?დ?-ტერეზა, - საერთაშორ?სო ტრენერ?ა, ?ნგლ?სურ ენაშ? ატარებს მაღალ? დონ?ს გაკვეთ?ლებს, ?ყენებს თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?თ ვ?დეო გაკვეთ?ლებს. ძ?რ?თად? აქცენტ? გამახვ?ლებულ?ა ზეპ?რ, სალაპარაკო ?ნგლ?სურზე;
ატარებს ჩვენთვ?ს უჩვეულო ე.წ. თავ?სუფალ გაკვეთ?ლებს, ყველა ბავშვს უქმნ?ს საკუთარ? აზრ?ს გამოხატვ?სათვ?ს პ?რობებს.
მადლობაs ვუხდ?თ ქალბატონ ჰე?დ?ს ჩვენს სკოლაშ? ხალ?ს?ან? და სასარგებლო ატმოსფეროს შექმნ?სათვ?ს.

კატეგორია: ---