სიახლეები დეკემბერი 2017 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


გავულამაზოთ მოხუცებს შობა ახალ? წელ?

გავულამაზოთ მოხუცებს შობა ახალ? წელ? დღეს ჩვენ? სკოლ?ს წარმომადგენლებ? ,დ?რექტორ?ს მოადგ?ლ?ს, ნ?ნო ქოქ?აურ?ს ხელმძღვანელობ?თ ვეწვ?ეთ ხურვალეთ?ს მოხუცთა თავშესაფარს. დ?რექც??ს, მშობლებ?ს, მასწავლებლებ?ს მოკრძალებულ? შესაწ?რ?თ მ?ვულოცეთ დამდეგ? შობა-ახალ? წელ?!ღმერთმა ჯანმრთელობა და ს?კეთე მ?სცეთ ამ საოცრად თბ?ლ ,ტკბ?ლ ადამ?ანებს! არავ?ნ არ ვართ დაზღვეულ? და არ ვ?ც?თ რა მოგველ?ს მომავალშ?! ღმერთ? ?ყოს ყველა გაჭ?რვებულ?ს მფარველ?! ბევრ? ფოტო ვერ გადავ?ღეთ, მავთულხლართებ?ს დანახვამ უდ?დეს? ტკ?ვ?ლ? მოგვაყენა ყველას! საქველმოქმედო ღონ?სძ?ებაშ? ვ?ნც მ??ღო მონაწ?ლეობა, ყველას მადლობას უხდ?ს სკოლ?ს დ?რექც?ა!

კატეგორია: ---

 


პედსაბჭო

პედსაბჭო შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სკოლა „ნ?ნოშ?“ ჩატარდა მ?მდ?ნარე, 2017 წლ?ს დასკვნ?თ? პედსაბჭოს სხდომა. სკოლ?ს მუშაობ?ს მ?მდ?ნარე საჭ?რბოროტო საკ?თხებთან ერთად, ბუნებრ?ვ?ა, დასახულ ?ქნა სამომავლო გეგმებ?, 2018 წლ?ს მეორე სემესტრშ? გასაკეთებელ? საქმეებ?. შემუშავდა სკოლ?ს მატერ?ალურ? ბაზ?სა და ადამ?ანურ? რესურსებ?ს გაუმჯობესებ?სათვ?ს კონკრეტულ? ღონ?სძ?ებებ?.
ჩვენო ძვ?რფასო პედაგოგებო! სკოლ?ს დ?რექც?ა კ?დევ ერთხელ გ?ხდ?თ მადლობას თქვენ? დაუღალავ?, მუხლჩაუხრელ?, უმაღლეს? პროფეს?ონალ?ზმ?ს და დაკ?სრებულ? მოვალეობ?სადმ? დ?დ? ერთგულებ?სათვ?ს!
25 წელ?ა საქვეყნოდ ვაცხადებ და ახლაც ვ?მეორებ - ჩვენ? სკოლა (და ალბათ ნებ?სმ?ერ? სკოლა) პედაგოგებ?ს მხრებზე დგას, ბავშვებ?ს უდ?დეს? ს?ყვარულ?თ და ზრუნვ?თაა გაჟღენთ?ლ? და სკოლ?ს ყველა დ?დ? წარმატება მათ? დამსახურებაა!
ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო, მშობლებო, მასწავლებლებო, თანამშრომლებო, გ?ლოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს! ღმერთ?საგან და ადამ?ანებ?საგან დალოცვ?ლებ? ბრძანდებოდეთ!

კატეგორია: ---

 


ყ?ნულ?ს დედოფალ?

ყ?ნულ?ს დედოფალ? შპს. ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ”ნ?ნო”ს მოსამზადებელ? ჯგუფ?, დამრ?გებლ?ს ეკა მამასახლ?ს?ს ?ნ?ც?ატ?ვ?თ 20 დეკემბერს ,სკოლ?ს სცენაზე წარსდგა მაყურებლ?ს წ?ნაშე, სპექტაკლ?თ,,ყ?ნულ?ს დედოფალ?",მოსწავლეებ?სთვ?ს ეს დღე საკმაოდ ამაღელვებე?,ემოც?ებ?თ დატვ?რთულ? და სახალ?სო ?ყო.ესე მ?ულოცეს მოსამზადებელ? ჯგუფ?ს მოსწავლეებმა მშობლებს და სკოლას დამდეგ? შობა-ახალ? წელ?.

კატეგორია: ---

 


კ?თხვ?ს საათ?

კ?თხვ?ს საათ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს’’ 1გ კლასშ? ქალბატონ თეონა სამხარაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ჩატარდა ,,კ?თხვ?ს საათ?’’. გაკვეთ?ლ?ს მ?ზან? ?ყო, წ?ნარე ცოდნაზე დაყრდნობ?თ მოტ?ვაც??ს ამაღლება, ჯგუფურ? და წყვ?ლებშ? მუშაობ?ს უნარ?ს განვ?თარება.

კატეგორია: ---

 


ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს 200 წლ?ს ?უბ?ლე

ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს 200 წლ?ს ?უბ?ლე შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?’’ სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა ნატო სონ?შვ?ლმა მე - 7 კლას?ს მოსწავლეებთან მოაწყო შეხვედრა - პოეზ??ს ხუთ? წუთ?, რომელ?ც მ?ძღვნ?ლ? ?ყო გამოჩენ?ლ? ქართველ? პოეტ?ს,
ნ?კოლოზ ბარათაშვ?ლ?ს, 200 წლ?ს ?უბ?ლესადმ?.
ბავშვებმა წარმოადგ?ნეს დ?დ? რომანტ?კოს?ს ბ?ოგრაფ?ა და ს?ყვარულ?თ წა?კ?თხეს მ?ს? ლექსებ?.
მადლობას ვუხდ?თ სკოლა ,,ნ?ნოს’’ მე - 7 კლას?ს ყველა მოსწავლეს!

კატეგორია: ---

 


ხელოვნებ?ს წ?ნასაახალწლო გაკვეთ?ლ?

ხელოვნებ?ს წ?ნასაახალწლო გაკვეთ?ლ? სკოლა ,,ნ?ნოს’’ დაწყებ?თ? კლასებ?ს მოსწავლეებ? ადრ?ანად შეუდგნენ საახალწლო სამზად?სს ხელოვნებ?ს მასწავლებლ?ს, პ?რ?მზე წ?კლაურ?ს ხელმძღვანელობ?თ გააკეთეს საახალწლო აქსესუარებ?, სათამაშოებ?, დეკორაც?ებ? და მორთეს და დაამშვენეს საკლასო ოთახებ?.
ბედნ?ერ? ახალ? წელ? და ზღვა ს?ხარულ? ვუსურვოთ ჩვენს საყვარელ კუდრაჭებს!

კატეგორია: ---

 


ვ?ს?თ ამაყობს ჩვენ? სკოლა!

ვ?ს?თ ამაყობს ჩვენ? სკოლა! ჩვენს სკოლაშ? საუკეთესო მასწავლებელთა მთელ? გუნდ?ა. მაგრამ მა?ნც მ?ზანშეწონ?ლად ჩავთვალეთ ს?ამაყ?თ ავღნ?შნოთ, რომ დღეს სკოლაშ? ხუთ? მეცნ?ერებათა დოქტორ? მუშაობს. პატ?ვ? და დ?დება: ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორს, აკადემ?კოსს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს, ფ?ზ?კა - მათემატ?კ?ს მეცნ?ერებათა დოქტორს, ბატონ გ?ორგ? უთურაშვ?ლს, ფ?ლოლოგ??ს მეცნ?ერებათა დოქტორს, პროფესორს, ქალბატონ ზო?ა ანთ?ძეს, ფ?ლოსოფ??ს (?ნგლ?სურ? ფ?ლოლოგ??ს განხრ?თ) დოქტორს, ქალბატონ შორენა ონ?აშვ?ლს,მან სადოქტორო დ?სერტაც?ა ფ?ლ?პ?ნებ?ს რესპუბლ?კაშ? და?ცვა, ?სტორ??ს მეცნ?ერებათა დოქტორს, ბატონ გერმანე ფ?ფ?ას.
ღმერთმა უმრავლოს ?ნგლ?სურ სკოლა ,,ნ?ნოს’’ უმაღლეს? კვალ?ფ?კაც??ს, არაჩვეულებრ?ვ? მასწავლებლებ?!

კატეგორია: ---

 


ჭადრაკ?ს ბლ?ც ტურნ?რებ?

ჭადრაკ?ს ბლ?ც ტურნ?რებ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოშ?“ დ?დ დასვენებაზე, ზოგჯერ გაკვეთ?ლებ?ს შემდეგ ხშ?რად ეწყობა საჭადრაკო ბლ?ც - ტურნ?რებ?. დღესაც სკოლ?ს ჩემპ?ონ? დაწყებ?თ კლასებშ? ანდრეა ქოქ?აურ? შეხვდა ჭადრაკ?ს სხვა მოყვარულებს. 5 პარტ??დან მხოლოდ ერთ? წააგო სკოლ?ს უსაფრთხოებ?სა და დაცვ?ს სამსახურ?ს უფროსთან დანარჩენ? 4 პარტ?ა მოგებ?თ დაასრულა.
გამარჯვებებ? ვუსურვოთ პატარა მოჭადრაკეს!

კატეგორია: ---

 


ზამთრ?ს ბაღ?

ზამთრ?ს ბაღ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოშ?" ბევრ სასარგებლო ტრად?ც?ას ჩაეყარა საფუძველ?. წელს სკოლ?ს ცენტრალურ შესასვლელშ? მოეწყო ზამთრ?ს ბაღ?. ათეულობ?თ დასახელებ?ს ?შვ?თ? ჯ?შ?ს ყვავ?ლ?, 35-40 წლ?ს კაქტუსებ?, ჩ?ნურ? უცხო ყვავ?ლებ? სას?ამოვნო გარემოს ქმნ?ან სკოლაშ?. ბ?ოლოგ??ს მასწავლებელ?, ქალბატონ სალომე ბ?წაძ?ს კონსულტაც?ებ?თ ზამთრ?ს ბაღს თვ?თ მოსწავლეებ? უვლ?ან.

კატეგორია: ---

 


საახალწლო განწყობა

საახალწლო განწყობა სკოლ?ს სახვ?თ? და გამოყენებ?თ? ხელოვნებ?ს მასწავლებელმა ქალბატონმა პ?რ?მზე წ?კლაურმა მოსწავლეებს ხელოვნებ?ს გაკვეთ?ლზე წ?ნასაახალწლო განწყობა შეუქმნა. მეოთხეკლასელებმა (კლას?ს დამრ?გებელ? ქალბატონ? ეკა ბრელ?ძე) ზამთრ?ს თემაზე ?მუშავეს, პედაგოგ?ს დახმარებ?თ ნამუშევრებ? ააწყეს და ზამთრ?ს სოფლ?ს აპლ?კაც?ებ? გააკეთეს.
სკოლ?ს დ?რექც?ა მადლობას უხდ?ს ქალბატონებს პ?რ?მზე წ?კლაურს და ეკა ბრელ?ძეს ჩვენ? სკოლ?ს ბავშვებ?სათვ?ს მშვენ?ერ? ღონ?სძ?ებ?ს ორგან?ზებულად ჩატარებ?სთვ?ს.

კატეგორია: ---

 


მოგზაურობა თამარ მეფ?ს ეპოქაშ?

მოგზაურობა თამარ მეფ?ს ეპოქაშ? მოგზაურობა თამარ მეფ?ს ეპოქაშ?
4 დეკემბერს 3 (3) კლას?ს მოსწავლეებმა დამრ?გებელ ეკატერ?ნე კვაჭაძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მოგზაურეს ძველ დროშ? და გააცოცხლეს თამარ მეფ?ს ეპოქა. ბავშვებმა დ?დ? ?ნტერეს?თ ?მუშავეს და სა?ნტერესოდ წარმოადგ?ნეს მათ მ?ერ მოძ?ებულ? მასალა, მშობლებ?სა და მასწავლებლებ?ს წ?ნაშე. გამოვლ?ნდა საუკეთესო 4 ნაშრომ?, რომელთა ავტორებ?ც დამრ?გებლ?ს და დ?რექც??ს მ?ერ დასაჩუქრდნენ წ?გნებ?თ და ს?გელებ?თ.
სკოლა მადლობას უხდ?ს მესამე კლას?ს ყველა მოსწავლეს პროექტშ? აქტ?ურ? მონაწ?ლეობ?სათვ?ს, წარმატებებს უსურვებს მათ? კლას?ს დამრ?გებელს, ქალბატონ ეკატერ?ნე კვაჭაძეს.

კატეგორია: ---

 


სკოლა "ნ?ნო"

სკოლა წლ?ს ბოლოა და ჩვენ? ს?თბოთ?, ს?ყვარულ?თ და ს?კეთ?თ სავსე სკოლა კ?დევ ერთხელ მო?წონებს თავს საზოგადოებ?ს წ?ნაშე. ჩვენ? მოსწავლეებ?, გარდა ?მ?სა, რომ სკოლაშ? ?ღებენ საუცხოო განათლებას, გამო?რჩევ?ან მაღალ? ზნეობ?თ, გონ?ერებ?თ, მაღალ? ?ნტელექტ?თ, ამავე დროს მათ შექმნ?ლ? აქვთ საუცხოო პ?რობებ?. სკოლ?ს მესამე სართულ?ს დაშენებ?სა და ზაფხულ?ს არდადეგებზე ევროსტანდარტებ?ს დონეზე გაკეთებულ? რემონტ?ს შემდეგ მთლ?ანად სასკოლო შენობა, თ?თოეულ? კლას?, სათავსოებ?, ზამთრ?ს ბაღ?, ახალ? სპორტულ? მოედან?, საცურაო აუზ?, მდ?დარ? ბ?ბლ?ოთეკა ნამდვ?ლად ,,ავ თვალს არ დაენახება’’.
ბედნ?ერ ახალ წელს და უამრავ წარმატებას გ?სურვებ, ჩვენო სკოლავ!

კატეგორია: ---

 


სემესტრ?ს მ?წურულს

სემესტრ?ს მ?წურულს შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?’’ პ?რველ? სემესტრ? ?წურება. თ?თქმ?ს ყველა კლასშ? ნოემბრ?ს თვეშ? ჩატარდა დ?რექც??ს და ყველა პედაგოგ?ს შეხვედრა მშობლებთან. მშობელთა შეკრებებს ერთგვარ? საანგარ?შო ხას?ათ? ჰქონდა, თ?თოეულმა საგნ?ს ხელმძღვანელმა მოკლედ გააცნო მშობლებს თავ?ანთ? მუშაობ?ს მეთოდებ?, ს?ახლეებ?, აუხსნეს სწავლ?სა და სწავლებ?ს მაღალ? ხარ?სხ?ს მ?ღწევაშ? არსებულ? გარკვეულ? ს?ძნელეებ?ც.
განსაკუთრებულ? ყურადღება დაეთმო მოსწავლეთა დ?სც?პლ?ნ?ს, გაცდენებ?ს და აკადემ?ურ? მოსწრებ?ს საკ?თხებს.
ხაზგასმ?თ აღ?ნ?შნა თ?თქმ?ს ყველა კლასშ?, საჭ?როა მეტ? ს?მკაცრე, მომთხოვნელობა, თ?თოეულ? მოზარდ?ს პასუხ?სმგებლობ?ს გრძნობ?ს ამაღლება.

კატეგორია: ---

 


ახალ? წელ?

ახალ? წელ? შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო’’ ემზადება ახალ?, 2018 წლ?ს ლამაზად შეხვედრ?სათვ?ს: და?დგა საშობაო ნაძვ?ს ხე, საახალწლოდ მორთულ?ა საკლასო ოთახებ?. ს?თბო, ს?ყვარულ? და ს?ლამაზეა ყველგან!
დ?რექც?ა, თ?თოეულ? მასწავლებელ?, მშობლებ? აქტ?ურადაა ჩაბმულ? საშობაო ღონ?სძ?ებებშ?.
ძალ?ან გვ?ნდა, ჩვენ? ბავშვებ? ბედნ?ერებ? შეხვდნენ ახალ წელს!
ღმერთ? ?ყოს ყველა ბავშვ?ს მფრაველ?!

კატეგორია: ---