სიახლეები ნოემბერი 2016 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო!

ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო! ჩვენო ძვ?რფასო მოსწავლეებო და საგნ?ს მასწავლებლებო!


გ?ლოცავთ თქვენ? მოსწავლეებ?ს „კ?ნგს?ს“ მეორე ტურშ? გადასვლას. ეს თქვენ? და ჩვენ? სკოლ?ს წარმატებაცაა!
ვემზადებ?თ შენდეგ?, დასკვნ?თ? ტურ?სათვ?ს.
გ?სურვებთ გამარჯვებებს!
სკოლ?ს დ?რექც?ა.

კატეგორია: ????????????

 


სახვ?თ? ხელოვნებ?ს გაკვეთ?ლებ? ?ნგლ?სურ სკოლა „ნ?ნოშ?“

სახვ?თ? ხელოვნებ?ს გაკვეთ?ლებ? ?ნგლ?სურ სკოლა „ნ?ნოშ?“ ხელოვნება — ფართო გაგებ?თ, ადამ?ან?ს შემოქმედებ?სა და წარმოსახვ?ს ფ?ზ?კურ? გამოხატვაა ნაწარმოებებშ?, რომელ?ც აერთ?ანებს ს?ნამდვ?ლ?სა თუ მოგონ?ლ?ს მხატვრულ? გამოხატვ?ს სხვადასხვა ფორმებს. ხელოვნება ავ?თარებს წარმოსახვ?თ უნარს, შემოქმედებ?თ მ?დგომასა და კრ?ტ?კულ აზროვნებას. ჩვენ? მ?ზან?ა მოსწავლეებმა შე?ძ?ნონ ?ს უნარ-ჩვევებ?, რომლებ?ც მათ? საზრ?ანობ?ს და კრეატ?ულობ?ს განვ?თარებას დაეხმარება. ჩვენ ვაძლევთ მოსწავლეებს შესაძლებლობას გამოხატონ თავ?ანთ? თავ? ხელოვნებაშ?. ა?თვ?სონ ახალ? სამყარო და შექმნან საკუთარ? ხელებ?თ რაღაც განსაკუთრებულ? და ორ?გ?ნალურ?. ამაშ? ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებ? გვეხმარებ?ან ქალბატონ? პ?რ?მზე წ?კლაურ? და ბატონ? ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?.

კატეგორია: ???????

 


სკოლა „ნ?ნოს" მოსწავლეებ? სტუმრად საქართველოს ტექნოლოგ?ურ უნ?ვერს?ტეტშ?

სკოლა „ნ?ნოს 2016 წ 16 ნოემბერს, XI და X კლას?ს მოსწავლეებ? სტუმრად ?მყოფებოდნენ საქართველოს ტექნოლოგ?ურ? უნ?ვერს?ტეტ?ს ფ?ზ?კ?ს დეპარტამენტშ?.

კატეგორია: ???????