სიახლეები ივლისი 2016 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ყურადღება!!!

ყურადღება!!!
საყურადღებო ?ნფორმაც?აშპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?სათვ?ს!!!

ხვალ,6 ?ვლ?სს, 11:00 საათზე, სს?პ ქალაქ თბ?ლ?ს?ს N97 საჯარო სკოლაშ?,მასწავლებელთა პროფეს?ულ? გან?თარებ?ს ეროვნულ ცენტრ? გეგმავს ტრენ?ნგს თემაზე ,,სამოდელო გაკეთ?ლ?ს შეფასება“.
აღნ?შნულ ტრენ?ნგზე მოწვეულნ? არ?ან შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოს“ მასწავლებელთა პროფეს?ულ? განვ?თარებ?ს შეფასებ?ს ჯგუფ?

კატეგორია: ????????????

 


ახალ? საკონფერენც?ო დარბაზ?

ახალ? საკონფერენც?ო დარბაზ? ჩვენს სკოლაშ? ტარდება სარეკონსტრუქც?ო სამუშაოებ? საკონფერენც?ო დარბაზ?ს მოსაწყობად.

კატეგორია: ---

 


რესურს ოთახ?

რესურს ოთახ? შშმ - მოსწავლეთათვ?ს განკუთვნ?ლ? რესურ ოთახ?სთვ?ს, შეძენ?ლ ?ქნა ახალ? თვალსაჩ?ნოებებ?, მოძველებულ? პუფებ? შე?ცვალა ახლ?თ, სკოლ?ს ფს?ქოლოგმა, ქალბატონმა სოფო ასან?ძემ, შემეცნებ?თ? ხას?ათ?ს მასალებ? და დამხმარე სათამაშოებ?თ მოამარაგა რესურს ოთახ?. გაკეთდა აღნ?შნულ? ოთახ?ს მ?მდ?ნარე კოსმეტ?კურ? რემონტ?ც, დამონტაჟდა ახალ? ჭაღებ?.

კატეგორია: ---

 


კომპ?უტერულ? კლას?ს რეკონსტრუქც?ა

კომპ?უტერულ? კლას?ს რეკონსტრუქც?ა შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა „ნ?ნოს“ კომპ?უტერებ?ს კლასშ?, სადაც წარმატებ?თ ჩატარდა მე_11 და მე_12 კლასებ?ს საატესტატო გამოცდებ?, დ?დ? რეკონსტრუქც?ა მ?მდ?ნარეობს.
ზაფხულშ? სკოლ?ს კაპ?ტალურ? რემონტ?ს შემდეგ ?ნფორმატ?კ?ს კაბ?ნეტ? კ?დევ უფრო გაფართოვდება და ახალ?, თანამედროვე ტექნოლოგ?ებ?თ აღ?ჭურვება.

კატეგორია: ????????????