სიახლეები აპრილი 2016 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


?ნოვატორთა კლუბ?

?ნოვატორთა კლუბ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოშ? შე?ქმნა და ფუნქც?ონ?რება და?წყო ?ნოვატორთა კლუბმა:

პ?რველ? სხდომა ჩატარდა 2016 წლ?ს 5 აპრ?ლს. სე?ქმნა საორგან?ზაც?ო კომ?ტეტ?, შემდეგ? შემადგენლობ?თ:

დავ?თ მნათობლ?შვ?ლ?;
ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლ?;
ელენე ახალკაც?;
ტატა ოქროჯანაშვ?ლ?;
დათო მუხ?გულაშვ?ლ?;
ოთარ ბა?დოშვ?ლ?
კლუბ?ს პრეზ?დენტად არჩეულ? ?ქნა ზურაბ მუჯ?რ?შვ?ლ?. ვ?ცეპრეზ?დენტად დავ?თ მნათობ?შვ?ლ?. პასუხ?სმგებელ მდ?ვნად არჩეულ ?ქნა მარ?ამ ცაგარე?შვ?ლ?.
სკოლ?ს ხელმძღვანელობას ეთხოვა დაეხმაროს და მუშაობ?ს სათანადო პ?რობებ? შეუქმნას კლუბ?ს მუშაობ?სთვ?ს.

კლუბ?ს წევრებ?:

რატ? ნაკან?;
ნ?კა ქართლელ?შვ?ლ?;
ალ? მამედოვ?;
საბა გორგაძე ;
?ვანე სამადაშვ?ლ?;
გუგა გულბან?;
ტატა ოქროჯანაშვ?ლ?;
დავ?თ მნათობ?შვ?ლ?;
ზუკა მუჯ?რ?შვ?ლ?;
დაჩ? მუჯ?რ?შვ?ლ?;
ერ?კ ლაზრ?შვ?ლ?;
ლექსო გუგ?აშვ?ლ?;
გ?ორგ? სტეფან?შვ?ლ?;
ზუკა ს?ამაშვ?ლ?;
ელენე ახალკაც?;
რომან კვაჭაძე;
ნ?კალა მ?ქელაძე;
მარ?ამ ცაგარე?შვ?ლ?;
ანა კურტან?ძე;
ელენე ცუხ?შვ?ლ?;
ბექა გელაშვ?ლ?;
დებორა წ?კლაურ?;
ოთარ? ბა?დოშვ?ლ?;
ფ?დან შარ?ფოვა;
დენ?ს ნათ?ძე;
ბექა კოპაძე;
ბექა ჩორგოლ?ან?;

კატეგორია: ???????, ????????????

 


"თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება"

"თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება"

ჩვენს სკოლასა და ეკონომ?კ?ს პoლ?ტ?კ?ს ექსპერტთა ცენტრს შორ?ს გაფორმდა თანმშრომლობ?ს მემორანდუმ?. 20 აპრ?ლს სკოლას უკვე ესტუმრა ცენტრ?ს პრეზ?დენტ?, ეკონომ?კ?ს დოქტორ?, ბატონ? ?რაკლ? მაკალათ?ა, ვ?ცეპრეზ?დენტ? ბატონ? ვეფხვ?ა გ?ორგაძე, ამავე ფონდ?ს დამფუძნებელ? ეკონომ?კ?ს დოქტორ? ბატონ? მათე გალდავა. მათ სკოლ?ს მე-9, მე-10, მე-11 კლას?ს მოსწავლეებთან ჩაატარეს საჯარო ლექც?ა თემაზე - "თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება".
მოსწავლეებმა აქტ?ურ? ჩართულობა გამო?ჩ?ნეს და კ?თხვა-პასუხ?ს რეჟ?მშ? დ?დ? და?ნტერესება გამოხატეს ლექც??ს ძ?რ?თად? საკ?თხებ?სადმ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


"ვ?ს უყვარს მათემატ?კა"

აპრ?ლ?ს თვე ჩვენს საკოლაშ? სრულად დაეთმო მ?ნ? ოლ?მპ?ადას მათემატ?კაშ?, დევ?ზ?თ - "ვ?ს უყვარს მათემატ?კა". ოლ?მპ?ადას ხელმძღვანელობა გაუწ?ა მათემატ?კ?ს კათედრ?ს გამგე, ბატონ? ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძემ. წერებ? ჩატარდა ტესტურ? ფორმატ?თ. ვ?ნა?დან ოლ?მპ?ად?ს ძ?რ?თად? მ?ზან? ?ყო სკოლ?ს მოსწავლეებს შორ?ს მათემატ?კ?ს დ?სც?პლ?ნ?სადმ? დამოკ?დებულებ?ს ამაღლება, დაწყებ?თ? კლასებ?ს ყველა მოსწავლეს გადაეცა ს?გელებ?. ყველაზე მაღალ? ქულებ?ს მოსწავლეებს, რომლებმაც და?კავეს პ?რველ? სამ? ადგ?ლ?, გადაეცათ ფას?ან? საჩუქრებ?.

კატეგორია: ????????????

 


დედაენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კვ?რეულ?

14 - 20 აპრ?ლ?ს ჩათვლ?თ სკოლაშ? ჩატარდა დედაენ?ს დღ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? კვ?რეულ?. მოსაწავლეებ? ეწვ?ვნენ დედა ენ?ს ძეგლს, ექსკურს?აზე ?ყვნენ საგურამოსა და ვარ?ანშ?. დაწყებ?თ? კლასებ?ს მსაწავლებლებმა ეკა ბრელ?ძემ, ლ?ა ჭავჭავაძემ, ეკა კვაჭაძემ და ?ზოლდა ნ?ქაბაძემ ერთობლ?ვად სკოლ?ს დარბაზშ? ჩაატარეს დედაენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ლ?ტერატურულ-მხატვრულ? მ?ნ? წარმოდეგნებ?.
დედაენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ფოტო კოლაჟ? და ვ?დეო მასალა განთავსებულ?ა სკოლ?ს ვებგვერდზე.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ლექც?ა თემაზე "თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება"


ჩვენს სკოლასა და ეკონომ?კ?ს პლ?ტ?კ?ს ექსპერტთა ცენტრს შორ?ს გაფორმდა თანმშრომლობ?ს მემორანდუმ?. 20 აპრ?ლს სკოლას უკვე ესტუმრა ცენტრ?ს პრეზ?დენტ?, ეკონომ?კ?ს დოქტორ?, ბატონ? ?რაკლ? მაკალათ?ა, ვ?ცეპრეზ?დენტ? ბატონ? ვეფხვ?ა გ?ორგაძე, ამავე ფონდ?ს დამფუძნებელ? ეკონომ?კ?ს დოქტორ? ბატონ? მათე გალდავა. მათ სკოლ?ს მე-9, მე-10, მე-11 კლას?ს მოსწავლეებთან ჩაატარეს საჯარო ლექც?ა თემაზე - "თავ?სუფლება და ეკონომ?კურ? თავ?სუფლება".
მოსწავლეებმა აქტ?ურ? ჩართულობა გამო?ჩ?ნეს და კ?თხვა-პასუხ?ს რეჟ?მშ? დ?დ? და?ნტერესება გამოხატეს ლექც??ს ძ?რ?თად? საკ?თხებ?სადმ?.

კატეგორია: ---

 


მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?

მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-2 პ?რველ კლასშ? (დამრ?გებელ? ქალბატონ? ლ?ა ჭავჭავაძე და ხელოვნებ?ს მასწავლებელ? ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?) ჩატარდა თემატურ? ხას?ათ?ს ღ?ა გაკვეთ?ლ? "მხ?არულ? კვერცხებ?". მოსწავლეებმა მოხატეს და დეკორატ?ულად გააფორმეს კვერცხებ?. მოაწყვეს ჯეჯ?ლთან ერთად დეკორატ?ულ? კვერცხებ?ს გამოფენა. გაკვეთ?ლს ესწრებოდა სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა და პედაგოგებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?

მხ?არულ? დეკორატ?ულ? კვერცხებ?
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს მე-2 პ?რველ კლასშ? (დამრ?გებელ? ქალბატონ? ლ?ა ჭავჭავაძე და ხელოვნებ?ს მასწავლებელ? ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლ?) ჩატარდა თემატურ? ხას?ათ?ს ღ?ა გაკვეთ?ლ? "მხ?არულ? კვერცხებ?". მოსწავლეებმა მოხატეს და დეკორატ?ულად გააფორმეს კვერცხებ?. მოაწყვეს ჯეჯ?ლთან ერთად დეკორატ?ულ? კვერცხებ?ს გამოფენა. გაკვეთ?ლს ესწრებოდა სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა და პედაგოგებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ პ?რველ და მე-3 კლას?ს მათემატ?კ?ს კონკურსშ? წარატებულ მოსწავლეებს.
ს?გელებ? გადასცეს სკოლ?ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ა. ლომს?ან?ძემ და ხარ?სხ?ს მართვ?ს მენეჯერმა მაკა ჭ?აბერაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

მათემატ?კ?ს კონკურსშ? გამარჯვებულებ?

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ პ?რველ და მე-3 კლას?ს მათემატ?კ?ს კონკურსშ? წარატებულ მოსწავლეებს.
ს?გელებ? გადასცეს სკოლ?ს დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ა. ლომს?ან?ძემ და ხარ?სხ?ს მართვ?ს მენეჯერმა მაკა ჭ?აბერაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე და წარმატებულ პ?რველ? მესამე კლას?ს მოსწავლეებს.
ს?გელ? გადასცა დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძემ

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე პ?რველ კლასელებს

2016 წლ?ს 19 აპრ?ლს ს?გელებ? გადაეცათ მათემატ?კ?ს კონკურსშ? მონაწ?ლე და წარმატებულ პ?რველ? მესამე კლას?ს მოსწავლეებს.
ს?გელ? გადასცა დ?რექტორ?ს მოადგ?ლემ ავთანდ?ლ ლომს?ან?ძემ

კატეგორია: ???????, ????????????

 


3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“

3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“
14 აპრ?ლს, დაწყებ?თ? საფეხურ?ს პედაგოგმა, ეკატერ?ნე ბრელ?ძემ, 3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ქართულ? ენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღ?ა გაკვეთ?ლ?: „ენა დედაა ერ?სა“.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს ნამუშევრებ? პროექტებ?ს სახ?თ, ჩატარდა საუბრებ? ქართულ? ენ?ს ?სტორ?აზე. მონაწ?ლეებმა ცნობ?ლ? პოეტებ?ს ლექსებ? წა?კ?თხეს. მო?სმ?ნეს ფონოგრამა „ო, ენავ ჩემო“ ავტორ?ს შესრულებ?თ. გაკვეთ?ლმა დ?დ? შთაბეჭდ?ლება მოახდ?ნა მოსწავლეებზე.
ღ?ა გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ დაწყებ?თ? კათედრ?ს წევრებ?, სკოლ?ს თანამშრომლებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“

3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ღ?ა გაკვეთ?ლ? - „ენა დედაა ერ?სა“
14 აპრ?ლს, დაწყებ?თ? საფეხურ?ს პედაგოგმა, ეკატერ?ნე ბრელ?ძემ, 3 პ?რველ კლასშ? ჩაატარა ქართულ? ენ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? ღ?ა გაკვეთ?ლ?: „ენა დედაა ერ?სა“.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს ნამუშევრებ? პროექტებ?ს სახ?თ, ჩატარდა საუბრებ? ქართულ? ენ?ს ?სტორ?აზე. მონაწ?ლეებმა ცნობ?ლ? პოეტებ?ს ლექსებ? წა?კ?თხეს. მო?სმ?ნეს ფონოგრამა „ო, ენავ ჩემო“ ავტორ?ს შესრულებ?თ. გაკვეთ?ლმა დ?დ? შთაბეჭდ?ლება მოახდ?ნა მოსწავლეებზე.
ღ?ა გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ დაწყებ?თ? კათედრ?ს წევრებ?, სკოლ?ს თანამშრომლებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????, ??????

 


სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?

სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?
16-17 აპრ?ლს, შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?“ ჩატარდა ერთჯერად? ორდღ?ან? ტრე?ნ?ნგ?. სკოლ?ს მასწავლებელთათვ?ს ჩატარდა შემდეგ? სატრენ?ნგო მომსახურება შემდეგ საკ?თხებზე:
• განმავ?თარებელ? შეფასებ?ს განხორც?ელებ?ს სტრატეგ?ებ? დაწყებ?თ, საბაზო და საშუალო საფეხურზე;
• მშობელთა ?ნფორმ?რებ?ს მ?დგომებ?;
• შემაჯამებელ? დავალებებ?ს დაგეგმვა, განხორც?ელება, ანალ?ზ?;
ტრენ?გ? ჩაატარდა განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს ხარ?სხ?ს მართვ?ს და მასწავლებელთა სახლ?ს ექსპერტმა, ქალბატონმა ნელ? ნასყ?დაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?

სკოლაშ? ჩატარდა მასწავლებელთა ტრენ?ნგ?
16-17 აპრ?ლს, შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნოშ?“ ჩატარდა ერთჯერად? ორდღ?ან? ტრე?ნ?ნგ?. სკოლ?ს მასწავლებელთათვ?ს ჩატარდა შემდეგ? სატრენ?ნგო მომსახურება შემდეგ საკ?თხებზე:
• განმავ?თარებელ? შეფასებ?ს განხორც?ელებ?ს სტრატეგ?ებ? დაწყებ?თ, საბაზო და საშუალო საფეხურზე;
• მშობელთა ?ნფორმ?რებ?ს მ?დგომებ?;
• შემაჯამებელ? დავალებებ?ს დაგეგმვა, განხორც?ელება, ანალ?ზ?;
ტრენ?გ? ჩაატარდა განათლებ?სა და მეცნ?ერებ?ს სამ?ნ?სტროს ხარ?სხ?ს მართვ?ს და მასწავლებელთა სახლ?ს ექსპერტმა, ქალბატონმა ნელ? ნასყ?დაშვ?ლმა.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო

ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო
15 აპრ?ლს ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო. ღონ?სძ?ება ატარებდა შემეცნებ?თ ხას?ათს. ამ ღონ?სძ?ებაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს მე-7 პ?რველმა და მე-7 მეორე კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ?ს მასწავლებლებ?ს (ნ. შონ?ა და ც. ას?ტაშვ?ლ?) ხელმძღვანელობ?თ.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს შექსპ?რ?ს ბ?ოგრაფ?ა და მ?ს? შემოქმედება. ღონ?სძ?ებას დაესწრო კათედრ?ს გამგე ქეთევან გოგოლაძე, სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა, პედაგოგებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?. სულ ბოლოს კ? გა?მართა ალა-ფურშეტ?

კატეგორია: ???????, ????????????

 


ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო

ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო
15 აპრ?ლს ჩვენს სკოლაშ? ჩატარდა შექსპ?რ?ს საღამო. ღონ?სძ?ება ატარებდა შემეცნებ?თ ხას?ათს. ამ ღონ?სძ?ებაშ? მონაწ?ლეობა მ??ღეს მე-7 პ?რველმა და მე-7 მეორე კლას?ს მოსწავლეებმა ?ნგლ?სურ?ს მასწავლებლებ?ს (ნ. შონ?ა და ც. ას?ტაშვ?ლ?) ხელმძღვანელობ?თ.
მოსწავლეებმა წარმოადგ?ნეს შექსპ?რ?ს ბ?ოგრაფ?ა და მ?ს? შემოქმედება. ღონ?სძ?ებას დაესწრო კათედრ?ს გამგე ქეთევან გოგოლაძე, სკოლ?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა, პედაგოგებ? და მოსწავლეთა მშობლებ?. სულ ბოლოს კ? გა?მართა ალა-ფურშეტ?

კატეგორია: ???????, ????????????

 


„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“

„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“
2016 წლ?ს 14 აპრ?ლს მე-3 მეორე კლსშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლ? ქართულ ენაშ?. თემა: „ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“.
მოსწავლეებმა ?საუბრეს ს?ტყვა „ქართულ?“-ს წარმომადგენლობაზე, წარმოაჩ?ნეს პროექტებ? საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებზე და ?საუბრეს ამ პროექტ?ს ?რგვლ?ვ.
გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ მშობლებ?, მასწავლებლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“

„ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“
2016 წლ?ს 14 აპრ?ლს მე-3 მეორე კლსშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლ? ქართულ ენაშ?. თემა: „ქართველ?, საქართველო, კუთხეებ?, ტრად?ც?ებ?“.
მოსწავლეებმა ?საუბრეს ს?ტყვა „ქართულ?“-ს წარმომადგენლობაზე, წარმოაჩ?ნეს პროექტებ? საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებზე და ?საუბრეს ამ პროექტ?ს ?რგვლ?ვ.
გაკვეთ?ლს ესწრებოდნენ მშობლებ?, მასწავლებლებ?.

კატეგორია: ???????, ????????????

 


14 აპრ?ლ? - "დედაენ?ს" დღე

დღეს, 14 აპრ?ლს დაწყებ?თ კლასებშ? ჩატარდა ღ?ა გაკვეთ?ლებ?, რომლებ?ც მ?ეძღვნა "დედაენ?ს" დღეს.
მასწავლებლებმა - ეკა ბრელ?ძემ, ლ?ა ჭავჭავაძემ, ?ზოლდა ნ?ქაბაძემ, ეკა კვაჭაძემ, ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლმა, ქეთ? მაჩ?ტ?ძემ, ნა?რა ჩოდრ?შვ?ლმა სა?ნტერესო საუბრებ? ჩაატარეს თ?თოეულ კლასშ?. მომზადდა პროექტებ?.

კატეგორია: ????????????