სიახლეები დეკემბერი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

ჩვენს სკოლაშ? წარმატებ?თ მ?მდ?ნარეობს შუალედურ?, სემესტრულ? გამოცდებ?.
გამოცდებ? ტარდება მე-5 კლას?დან მე-12 კლას?ს ჩათვლ?თ, ყველა ძ?რ?თად საგანშ?.
განსაკუთრებ?თ მკაცრად ჩატარდა გამოცდებ? მე-11 და მე-12 გამოსაშვებ კლასებშ?.

სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

კატეგორია: ????????????

 


სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

ჩვენს სკოლაშ? წარმატებ?თ მ?მდ?ნარეობს შუალედურ?, სემესტრულ? გამოცდებ?.
გამოცდებ? ტარდება მე-5 კლას?დან მე-12 კლას?ს ჩათვლ?თ, ყველა ძ?რ?თად საგანშ?.
განსაკუთრებ?თ მკაცრად ჩატარდა გამოცდებ? მე-11 და მე-12 გამოსაშვებ კლასებშ?.

სკოლაშ? მ?მდ?ნარეობს გამოცდებ?

კატეგორია: ????????????

 


ექსკურს?ა

ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ?????????

 


ექსკურს?ა

ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ?????????

 

 

 


„კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ სტუმრად თანამედროვე ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

„კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ სტუმრად თანამედროვე ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

ჩვენ? სკოლ?ს მე-6 მეორე კლასელებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ თანამედროვე ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?, პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“. სადაც მოსწავლეებ? გაეცნენ თაბაშ?რ?ს დამუშავებ?ს ხელოვნებას.

კატეგორია: ???????, ?????????

 

 

 


Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გამარჯვებულებ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძ?ერებულ? სწავლებ?ს საშულაო სკოლ?ს დ?რექც?ა ულოცავს Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ად?ს მათემატ?კ?ს მე-2 ტურშ? გამარჯვებულ მოსწავლეებს და ვუსურვებთ მომავალ დ?დ წარმატებებს.
?ხ?ლეთ გამარჯვებულ მოსწავლეთა ს?ა:

Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გამარჯვებულებ?

კატეგორია: ????????????

 


სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' მოეწყო თომას მან?ს წ?გნებ?ს გამოფენა.

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' მოეწყო თომას მან?ს წ?გნებ?ს გამოფენა.

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' მოეწყო თომას მან?ს წ?გნებ?ს გამოფენა.

კატეგორია: ---

 


შემაჯამებელ? გაკვეთ?ლ? გეოგრაფ?აშ? თემ?თ "ვ?მოგზაუროთ მსოფლ?ოს გარშემო"

მე-8 კლასშ? 2 დეკემბერს გეოგრაფ?აშ? კონტ?ნენტებ?ს შესწავლ?ს დასასრულს ჩატარდა შემაჯამებელ? გაკვეთ?ლ? "ვ?მოგზაუროთ მსოფლ?ოს გარშემო". ბავშვებმა წარმოადგ?ნეს პროექტებ? შესრულებულებ? მათთვ?ს სასურველ? ადგ?ლ?მდებარეობ?ს მ?ხედვ?თ, თუ სად ?სურვებდნენ მოგზაურობას. გაეცნენ მსოფლ?ოს ღ?რსშესან?შნავ ადგ?ლებ?ს ?სტორ?ას. გაკვეთ?ლზე მოსწავლეებ? საკმაოდ ხალ?ს?ანებ? და აქტ?ურებ? ?ყვნენ.

კატეგორია: ??????