სიახლეები ნოემბერი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

სკოლა ,,ნ?ნოშ?" ბ?ბლ?ოთეკარ?ს ნ?ნო ხმალაძ?ს, ?ნ?ც?ატ?ვ?თ მოეწყო დაწყებ?თ? კლას?ს მოსწავლეებ?ს ნახატებ?ს გამოფენა. ბავშვებს დავალება ჰქონდათ ეხატათ თავ?სუფალ თემაზე. მათ შესან?შნავ? პე?ზაჟებ? და პორტრეტებ? შეასრულეს.

ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

კატეგორია: ????????????

 


ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

სკოლა ,,ნ?ნოშ?" ბ?ბლ?ოთეკარ?ს ნ?ნო ხმალაძ?ს, ?ნ?ც?ატ?ვ?თ მოეწყო დაწყებ?თ? კლას?ს მოსწავლეებ?ს ნახატებ?ს გამოფენა. ბავშვებს დავალება ჰქონდათ ეხატათ თავ?სუფალ თემაზე. მათ შესან?შნავ? პე?ზაჟებ? და პორტრეტებ? შეასრულეს.

ბ?ბლ?ოთეკაშ? მოეწყო ნახატებ?ს გამოფენა

კატეგორია: ????????????

 


ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“

ამა წლ?ს 13 ნოემბერს კულტურ?ს სამ?ნ?სტრომ პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ ჩაატარა ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? თემებზე:
1. როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენ? წ?ნაპრებ? (უძველეს? საცხოვრებელ?); 2. მოხატულ? კერამ?კა; 3. ჩვენ? საგანძურ?. 4. ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა; 5. რა არ?ს მოზა?კა; 5. ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს სამკაულ? (შუა საუკუნეებ?ს რელ?ეფ?); 6. ხელნაწერ? წ?გნ?ს მორთულობა; 7. ფ?როსმან?;
ჩვენ? სკოლ?ს მე- და მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ დაესწრნენ ლექც?ებს და მონაწ?ლეობა მ??ღეს პრაქტ?კულ სამუშაოებშ?. კონკრეტულად მე-7 კლასმა მონაწ?ლეობა მ??ღო ლექც?აშ?: ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა, სადაც შესან?შნავად ?მუშავეს ბავშვებმა.
მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კ? დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: „რა არ?ს მოზა?კა“. პრაქტ?კულ? სამუშაოს დროს შესარულეს უალმაზეს? მოზა?კურ? გამოსახულებებ? და ხატებ?.
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“

კატეგორია: ?????????

 


ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“

ამა წლ?ს 13 ნოემბერს კულტურ?ს სამ?ნ?სტრომ პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ ჩაატარა ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? თემებზე:
1. როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენ? წ?ნაპრებ? (უძველეს? საცხოვრებელ?); 2. მოხატულ? კერამ?კა; 3. ჩვენ? საგანძურ?. 4. ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა; 5. რა არ?ს მოზა?კა; 5. ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს სამკაულ? (შუა საუკუნეებ?ს რელ?ეფ?); 6. ხელნაწერ? წ?გნ?ს მორთულობა; 7. ფ?როსმან?;
ჩვენ? სკოლ?ს მე- და მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ დაესწრნენ ლექც?ებს და მონაწ?ლეობა მ??ღეს პრაქტ?კულ სამუშაოებშ?. კონკრეტულად მე-7 კლასმა მონაწ?ლეობა მ??ღო ლექც?აშ?: ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა, სადაც შესან?შნავად ?მუშავეს ბავშვებმა.
მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კ? დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: „რა არ?ს მოზა?კა“. პრაქტ?კულ? სამუშაოს დროს შესარულეს უალმაზეს? მოზა?კურ? გამოსახულებებ? და ხატებ?.
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“
ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? პროექტ?ს ფარგლებშ?  „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“

კატეგორია: ?????????

 


კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს

კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
ამ წლ?ს 13 ნოემბერს კულტურ?ს სამ?ნ?სტრომ პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ ჩაატარა ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? თემებზე:
1. როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენ? წ?ნაპრებ? (უძველეს? საცხოვრებელ?); 2. მოხატულ? კერამ?კა; 3. ჩვენ? საგანძურ?. 4. ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა; 5. რა არ?ს მოზა?კა; 5. ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს სამკაულ? (შუა საუკუნეებ?ს რელ?ეფ?); 6. ხელნაწერ? წ?გნ?ს მორთულობა; 7. ფ?როსმან?;
ჩვენ? სკოლ?ს მე-7 და მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ დაესწრნენ ლექც?ებს და მონაწ?ლეობა მ??ღეს პრაქტ?კულ სამუშაოებშ?. კონკრეტულად მე-7 კლასმა მონაწ?ლეობა მ??ღო ლექც?აშ?: ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა, სადაც შესან?შნავად ?მუშავეს ბავშვებმა.
მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კ? დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: „რა არ?ს მოზა?კა“. პრაქტ?კულ? სამუშაოს დროს შესარულეს უალმაზეს? მოზა?კურ? გამოსახულებებ? და ხატებ?.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს

კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს
ამ წლ?ს 13 ნოემბერს კულტურ?ს სამ?ნ?სტრომ პროექტ?ს ფარგლებშ? „კულტურულ? მემკვ?დრეობა ბავშვებს“ ჩაატარა ლექც?ებ? და პრაქტ?კულ? სამუშაოებ? თემებზე:
1. როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენ? წ?ნაპრებ? (უძველეს? საცხოვრებელ?); 2. მოხატულ? კერამ?კა; 3. ჩვენ? საგანძურ?. 4. ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა; 5. რა არ?ს მოზა?კა; 5. ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს სამკაულ? (შუა საუკუნეებ?ს რელ?ეფ?); 6. ხელნაწერ? წ?გნ?ს მორთულობა; 7. ფ?როსმან?;
ჩვენ? სკოლ?ს მე-7 და მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ დაესწრნენ ლექც?ებს და მონაწ?ლეობა მ??ღეს პრაქტ?კულ სამუშაოებშ?. კონკრეტულად მე-7 კლასმა მონაწ?ლეობა მ??ღო ლექც?აშ?: ძველ? ქართულ? კედლ?ს მხატვრობა, სადაც შესან?შნავად ?მუშავეს ბავშვებმა.
მე-4 კლას?ს მოსწავლეებ? კ? დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: „რა არ?ს მოზა?კა“. პრაქტ?კულ? სამუშაოს დროს შესარულეს უალმაზეს? მოზა?კურ? გამოსახულებებ? და ხატებ?.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!

ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო“ ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად
სამოქალაქო განათლებ?ს ვებპორტალ? www.civics.ge შე?ქმნა 2010 წელს სამოქალაქო განათლებ?სა და პედაგოგთა გადამზადებ?ს პროგრამ?ს ფარგლებშ? PH International-?ს მ?ერ აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მხარდაჭერას 2014 წლ?დან უზრუნველყოფს პროგრამა „მომავლ?ს თაობა“, რომელსაც ახორც?ელებს ორგან?ზაც?ა PH International აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მ?ზან?ა საზოგადოებრ?ვ? ცნობ?ერებ?ს ამაღლება სამოქალაქო განათლებ?ს შესახებ.
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,, ნ?ნო“ აქტ?ურადაა ჩართულ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამაშ? ,,მომავლ?ს თაობა“. სამოქალაქო განათლებ?ს პედაგოგ? ლაშა დოხნაძე მოსწავლეებთან ერთად მონაწ?ლეობს პროგრამ?ს ფარგლებშ? დაგეგმ?ლ ყველა ღონ?სძ?ებასა თუ ტრენ?ნგშ?. ჩატარებულმა ღ?ა გაკვეთ?ლებმა ცხადყო, რომ ჩვენ? სკოლა თანამ?მდევრულ? ნაბ?ჯებ?თ წარმატებულად მ?უყვება ყველა დაგეგმ?ლ ღონ?სძ?ებას. მოსწავლეებ? კარგად აცნობ?ერებენ ?მ საჭ?როებებს, რომელ?ც დგას დღევანდელ? საზოგადოებ?ს წ?ნაშე და რომლ?ს გადასაწყვეტადაც მნ?შვნელოვან?ა საზოგადოებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ამაღლება.
პროგრამა ,,მომავლ?ს თაობ?ს“ მ?ზან?ც სწორედ ეს არ?ს.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!

ჩვენ? სკოლა ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად!
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,,ნ?ნო“ ზრუნავს მოსწავლეებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ასამაღლებლად
სამოქალაქო განათლებ?ს ვებპორტალ? www.civics.ge შე?ქმნა 2010 წელს სამოქალაქო განათლებ?სა და პედაგოგთა გადამზადებ?ს პროგრამ?ს ფარგლებშ? PH International-?ს მ?ერ აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მხარდაჭერას 2014 წლ?დან უზრუნველყოფს პროგრამა „მომავლ?ს თაობა“, რომელსაც ახორც?ელებს ორგან?ზაც?ა PH International აშშ საერთაშორ?სო განვ?თარებ?ს სააგენტოს (USAID) დაფ?ნანსებ?თ. ვებპორტალ?ს მ?ზან?ა საზოგადოებრ?ვ? ცნობ?ერებ?ს ამაღლება სამოქალაქო განათლებ?ს შესახებ.
შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ,, ნ?ნო“ აქტ?ურადაა ჩართულ? სამოქალაქო განათლებ?ს პროგრამაშ? ,,მომავლ?ს თაობა“. სამოქალაქო განათლებ?ს პედაგოგ? ლაშა დოხნაძე მოსწავლეებთან ერთად მონაწ?ლეობს პროგრამ?ს ფარგლებშ? დაგეგმ?ლ ყველა ღონ?სძ?ებასა თუ ტრენ?ნგშ?. ჩატარებულმა ღ?ა გაკვეთ?ლებმა ცხადყო, რომ ჩვენ? სკოლა თანამ?მდევრულ? ნაბ?ჯებ?თ წარმატებულად მ?უყვება ყველა დაგეგმ?ლ ღონ?სძ?ებას. მოსწავლეებ? კარგად აცნობ?ერებენ ?მ საჭ?როებებს, რომელ?ც დგას დღევანდელ? საზოგადოებ?ს წ?ნაშე და რომლ?ს გადასაწყვეტადაც მნ?შვნელოვან?ა საზოგადოებ?ს სამოქალაქო ცნობ?ერებ?ს ამაღლება.
პროგრამა ,,მომავლ?ს თაობ?ს“ მ?ზან?ც სწორედ ეს არ?ს.

კატეგორია: ????????????, ??????

 


,,?ავნანამ რა ჰქმნა"

სკოლა ,,ნ?ნოშ?'' სკოლ?ს ბ?ბლ?ოთეკარმა, ნ?ნო ხმალაძემ, მე-5 კლასშ? მოაწყო ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებ?ს ,,?ავნანამ რა ჰქმნას'' განხ?ლვა. მოსწავლეებმა ნახეს ფ?ლმ?. ფ?ლმ?ს დასრულებ?ს შემდეგ მოსწავლეებმა და ბ?ბლ?ოთეკარმა ქართულ?ს მასწავლებელთან ეკა თ?თ?ლოკაშვ?ლთან ერთად ?მსჯელეს ამ ნაწარმოებ?ს ღ?რებულებებზე და მთავარ? გმ?რებ?ს ხას?ათ?ს თვ?სებებზე.

კატეგორია: ????????????

 


ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ნ?ჭ?ერ, წარმატებულ და მ?ზანდასახულ სკოლ?ს მოსწავლეებს, რომელთაც ამბ?ც?ურ? სამომავლო გეგმებ? და საერთაშორ?სო გამოცდ?ლებ?ს მ?ღებ?ს სურვ?ლ? ამოძრავებთ, საშუალება ეძლევათ, მონაწ?ლეობა მ??ღონ აშშ-შ?, ნ?უ-?ორკშ? გამართულ გაეროს პროექტშ?, რომელ?ც მ?ზნად ?სახავს ახალგაზრდებ?ს ჩართულობას საერთაშორ?სო საკ?თხებშ?.
ვ?ზ?ტ? მო?ცავს ოფ?ც?ალურ ნაწ?ლსაც და ექსკურს?ებსაც. მ?ს ფარგლებშ? შეძლებთ პროდუქტ?ულ მუშაობას, ცოდნ?ს გაღრმავებას, თქვენთვ?ს მნ?შვნელოვან? პროფეს?ულ? ?ნფორმაც??ს მ?ღებას და ამასთან ერთად, გექნებათ საშუალება, დაათვალ?ეროთ ნ?უ-?ორკ?ს ღ?რსშესან?შნაობებ?, გაერთოთ და და?სვენოთ.
სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? მ?მართეთ სკოლ?ს დ?რექც?ას

კატეგორია: ????????????

 


ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ლ?დერ? ახალგაზრდებ? გაეროშ?

ნ?ჭ?ერ, წარმატებულ და მ?ზანდასახულ სკოლ?ს მოსწავლეებს, რომელთაც ამბ?ც?ურ? სამომავლო გეგმებ? და საერთაშორ?სო გამოცდ?ლებ?ს მ?ღებ?ს სურვ?ლ? ამოძრავებთ, საშუალება ეძლევათ, მონაწ?ლეობა მ??ღონ აშშ-შ?, ნ?უ-?ორკშ? გამართულ გაეროს პროექტშ?, რომელ?ც მ?ზნად ?სახავს ახალგაზრდებ?ს ჩართულობას საერთაშორ?სო საკ?თხებშ?.
ვ?ზ?ტ? მო?ცავს ოფ?ც?ალურ ნაწ?ლსაც და ექსკურს?ებსაც. მ?ს ფარგლებშ? შეძლებთ პროდუქტ?ულ მუშაობას, ცოდნ?ს გაღრმავებას, თქვენთვ?ს მნ?შვნელოვან? პროფეს?ულ? ?ნფორმაც??ს მ?ღებას და ამასთან ერთად, გექნებათ საშუალება, დაათვალ?ეროთ ნ?უ-?ორკ?ს ღ?რსშესან?შნაობებ?, გაერთოთ და და?სვენოთ.
სურვ?ლ?ს შემთხვევაშ? მ?მართეთ სკოლ?ს დ?რექც?ას

კატეგორია: ????????????