სიახლეები ოქტომბერი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


საერთაშორ?სო ფესტ?ვალ? "ოქროს რ?ტმებ?"

24 ოქტომბერს ჩევნ? სკოლ?ს ცეკვ?ს ანსამბლ? "არ?ლ?" და მ?ს? ხელმძღვანელ? რობერტ ღონღაძე ?მყოფებოდნენ ყვარლ?ს ტბაზე, სადაც მონაწ?ლეობა მ??ღეს საერთაშორ?სო ფესტ?ვალზე "ოქროს რ?ტმებ?". ბავშვებმა ბრწყ?ნვალედ შეასრულეს საცეკვაო ნომრებ? და დაბრუნდნენ გახარებულებ? და კმაყოფ?ლნ?.
საერთაშორ?სო ფესტ?ვალ? "ოქროს რ?ტმებ?"
საერთაშორ?სო ფესტ?ვალ? "ოქროს რ?ტმებ?"

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

ვულოცავთ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებს KINGS-?ს ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გადასვლას.
მე-2 ტურ? ჩატარდება 30 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს, სადაც აგრეთვე ვუსურვებთ წარმატებებს.
?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

კატეგორია: ????????????

 


?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

ვულოცავთ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებს KINGS-?ს ოლ?მპ?ად?ს მე-2 ტურშ? გადასვლას.
მე-2 ტურ? ჩატარდება 30 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს, სადაც აგრეთვე ვუსურვებთ წარმატებებს.
?ნგლ?სურ? ენ?ს ოლ?მპ?ად?ს II ტურშ? გადასულ? კ?ნგსელებ?

კატეგორია: ????????????

 


ჩვენ? მასწავლებლებ?

ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებ?

ჩვენ? მასწავლებლებ?
ჩვენ? მასწავლებლებ?

კატეგორია: ?????????

 


ჩვენ? მასწავლებლებ?

ჩვენ? სკოლ?ს მასწავლებლებ?

ჩვენ? მასწავლებლებ?
ჩვენ? მასწავლებლებ?

კატეგორია: ?????????

 

 


ექსკურს?ა

ექსკურს?ა
ექსკურს?ა
ექსკურს?ა
ექსკურს?ა

კატეგორია: ?????????

 


ჩვენ? სკოლა

ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა

კატეგორია: ?????????

 


ჩვენ? სკოლა

ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა
ჩვენ? სკოლა

კატეგორია: ?????????

 


მადლობ?ს წერ?ლ?

?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს სკოლა "ნ?ნოს" დ?რექც?ა, ყველა პედაგოგ? და მოსწავლე ულოცავს ჩვენს საყვარელ მასწავლებელს, ხატმწერს, ბატონ ვაჟა გოგ?ნაშვ?ლს ამაგ?ს დაფასებას.
გ?ლოცავთ, ბატონო ვაჟა მასწავლებელო!
მადლობ?ს წერ?ლ?

კატეგორია: ????????????

 


მე-2 პ?რველ? კლას? ექსკურს?აზე შ?ო მღვ?მეშ?

ოქტომბრ? თვეშ? ჩვენ? სკოლ?ს მეორე პ?რველ? კლას? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ლ?ა ჭავჭავაძ?ს, ?ნგლ?სურ?ს მასწავლებლებ?ს მ?რანდა კ?კალ?შვ?ლ?სა და ნანა შონ?ას ხელმძრვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე შ?ომღვ?მეშ?.
მე-2 პ?რველ? კლას? ექსკურს?აზე შ?ო მღვ?მეშ?
მე-2 პ?რველ? კლას? ექსკურს?აზე შ?ო მღვ?მეშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


სკოლ?ს საცუარაო აუზ?

ჩვენ? სკოლ?ს საცურაო აუზ?

სკოლ?ს საცუარაო აუზ?
სკოლ?ს საცუარაო აუზ?

კატეგორია: ?????????

 


?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭედლ?ძე და ლაშა დოხნაძე დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ

ჩვენ? სკოლ?ს ?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭდლ?ძე და ლაშა დოხნაძე " ნორჩ ?სტორ?კოსთა სკოლ?ს" დაფუძნებასა და მ?ს საქმ?ანობაშ? მ?ღებულ? აქტ?ურ? მონაწ?ლეობ?სათვ?ს დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ.

?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭედლ?ძე და ლაშა დოხნაძე დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ
?სტორ??ს მასწავლებლებ? ნ?კა მჭედლ?ძე და ლაშა დოხნაძე დაჯ?ლდოვდნენ სერთ?ფ?კატებ?თ

კატეგორია: ????????????

 


მე-11 კლას? ექსკურს?აზე ბორჯომშ? - ქვაბ?სხევშ?

მე-11 კლას? ექსკურს?აზე ბორჯომშ? - ქვაბ?სხევშ?

4 ოქტომბერს ჩვენ? სკოლ?ს მე-11 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ნ?კა მჭედლ?ძ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე ბორჯომ?ს ხეობაშ?, სადაც მო?ნახულეს VII - IX საუკუნეებ?ს ქართულ? ხუროთმოძღვრებ?ს ძეგლებ? - ქვაბ?ს ხევ? და მწვანე მონასტერ?.

კატეგორია: ????????????, ?????????

 


სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

ვულოცავთ ?ნგლ?სურ? სკოლა ნ?ნოს დ?რექტორს, ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორს, პროფესორ ლამარა ქოქ?აურს მორ?გ წარმატებას:
მან მონაწ?ლეობა მ??ღო სოც?ალურ და ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა საერთაშორ?სო ?ნსტ?ტუტ?ს IISES მ?ერ გამართულ საერთაშორ?სო კონფერენც?აშ? მადრ?დშ?, სადაც წარსდგა მოხსენებ?თ: „მ?მზ?დველ? სა?ნვესტ?ც?ო კლ?მატ?ს ფორმ?რებ?სათვ?ს საქართველოშ?„.
ქალბატონ ლამარას გამოუგზავნეს კონფერენც??ს სერთ?ფ?კატ? და მ??წვ?ეს 2016 წელს მა?ამ?ს სამეცნ?ერო კონფერენც?აზე. უნდა აღ?ნ?შნოს, რომ საქართველოდან ?ს ერთადერთ? მონაწ?ლე პროფესორ?ა.
ამავე დროს, ?გ? ა?რჩ?ეს IIESES-?ს სამეცნ?ერო კომ?ტეტ?ს წევრად.
გ?ლოცავთ ჩვენო ქალბატონო წარმატებას!
სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

კატეგორია: ???????, ????????????

 


სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

ვულოცავთ ?ნგლ?სურ? სკოლა ნ?ნოს დ?რექტორს, ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა დოქტორს, პროფესორ ლამარა ქოქ?აურს მორ?გ წარმატებას:
მან მონაწ?ლეობა მ??ღო სოც?ალურ და ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა საერთაშორ?სო ?ნსტ?ტუტ?ს IISES მ?ერ გამართულ საერთაშორ?სო კონფერენც?აშ? მადრ?დშ?, სადაც წარსდგა მოხსენებ?თ: „მ?მზ?დველ? სა?ნვესტ?ც?ო კლ?მატ?ს ფორმ?რებ?სათვ?ს საქართველოშ?„.
ქალბატონ ლამარას გამოუგზავნეს კონფერენც??ს სერთ?ფ?კატ? და მ??წვ?ეს 2016 წელს მა?ამ?ს სამეცნ?ერო კონფერენც?აზე. უნდა აღ?ნ?შნოს, რომ საქართველოდან ?ს ერთადერთ? მონაწ?ლე პროფესორ?ა.
ამავე დროს, ?გ? ა?რჩ?ეს IIESES-?ს სამეცნ?ერო კომ?ტეტ?ს წევრად.
გ?ლოცავთ ჩვენო ქალბატონო წარმატებას!
სკოლ?ს დ?რექტორს ქალბატონ ლამარა ქოქ?აურს ვულოცავთ მორ?გ წარმატებას

კატეგორია: ???????, ????????????