სიახლეები სექტემბერი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


სკოლას ესაჭ?როება პედ?ატრ-ფს?ქოლოგ?

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნოს ესაჭ?როება პედ?ატრ-ფს?ქოლოგ?,
უმაღლეს? განათლებ?თ. სასწრაფოდ დაგვ?კავშ?რდ?თ, ვარკეთ?ლშ?. ტელ: 599 906011 ან 2760595

კატეგორია: ????????????

 


Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებულებ?

Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ? ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებულებ?
გთავაზობთ Kings-?ს მოსწავლეთა სასკოლო საგნობრ?ვ ოლ?მპ?ადებშ? გამარჯვებულ ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეთა ს?ას

კატეგორია: ????????????

 


აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე

სექტემბრ?ს თვეშ? საქართველოს პარლამენტ?ს ეროვნულ ბ?ბლ?ოთეკაშ? ჩატარდა საქართველოს ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა აკადემ??ს დაარსებ?დან 20 წლ?სთავ?სადმ? და აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110-ე წლ?სთავ?სადმ? მ?ძღვნ?ლ? სა?უბ?ლეო სხდომა.
სხდომა ჩატარდა ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ? ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?ს პროფესორ?ს, ეკონომ?კურ მეცნ?ერებათა აკადემ??ს ვ?ცე პრეზ?დენტ?ს ?აკობ მესხ?ას ხელმძღვანელობ?თ.

აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე
აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე
აკადემ?კოს ვას?ლ ჩანტლაძ?ს დაბადებ?დან 110 წლ?სთავ?ს ?უბ?ლე

კატეგორია: ????????????

 

 


?ნგლ?სურენოვან? კერძო სკოლა ,,ნ?ნო" აცხადებს მ?ღებას 2015-2016 სასწავლო წლ?სათვ?ს!

საქართველოშ?- პ?რველ? ?ნგლ?სურენოვან? კერძო სკოლა ,,ნ?ნო“
(ავტორ?ზებულ?, ბრენდ?რებულ?, დაარსდა 1992 წელს)
გ?წვევთ სასწავლებლად ყველა კლასშ? პ?რველ?დან მეთორმეტეს ჩათვლ?თ!
ჩვენს სკოლაშ? თქვენ დაგხვდებათ:
 დახვეწ?ლ? ?ნფრასტრუქტურა;
 უმაღლეს? კვალ?ფ?კაც??ს სერტ?ფ?ც?რებულ? პედაგოგებ?;
 მც?რერ?ცხვოვან? კლასებ? -15-20 მოსწავლემდე;
 ?ნგლ?სურ?ს გაკვეთ?ლებ? ყოველდღე;
 რუსულ? ენა -გაძლ?ერებულ? სწავლებ?თ მესამე კლას?დან;
 გერმანულ? - მეხუთე კლას?დან;
 სააბ?ტურ?ენტო ჯგუფებ? -ყველა საატესტატო და საუნ?ვერს?ტეტო საგანშ? გარანტ?რებულ? ცოდნ?ს მ?ღება;
 გახანგრძლ?ვებულ? სწავლებ?ს ჯგუფებ? საღამოს 19:00 საათამდე;
 საცურაო აუზ?;
 ტრანსპორტ?თ მომსახურეობა;
 შეღავათებ? სოც?ალურად დაუცველებ?სა და მრავალშვ?ლ?ანთათვ?ს;
 პ?რველკლასელთათვ?ს სახელმძღვენელოებ? საჩუქრად, უფასოდ;
 ფრ?ადოსან?, წარმატებულ? მოსწავლეებ?ს გათავ?სუფლება სწავლ?ს გადასახად?საგან;


კეთ?ლ? ?ყოს თქვენ? მობრძანება ჩვენს სკოლაშ?!

ელ-ფოსტა: lqoqiauri@yahoo.com
ფე?სბუქ?: www.facebook.com/skolaNINO

კატეგორია: ???????

 


შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლაშ? დღეს და?წყო 2015-2016 სასწავლო წელ?

დღეს 7 სექტემბერს სკოლაშ? და?წყო 2015-2016 სასწავლო წელ?. სკოლ?ს დ?რექც?ა ულოცავს სასწავლო წლ?ს დაწყებას მოსწავლეებს, მსაწავლებლებს და მშობლებს.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


ჩვენ? სკოლ?ს კურსდამთავრებულებ?

გ ? ლ ო ც ა ვ თ !

1. რობაქ?ძე გ?ორგ? - ჯ?პა. სოც?ოლოგ?ა-პოლ?ტოლოგ??ს მეცნ?ერება.
2. ასაბაშვ?ლ? ნ?კოლოზ? - შავ? ზღვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ?ნფორმატ?კა.
3. ბაგაურ? ნ?კოლოზ? - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნუვერს?ტეტ?. ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?. 100%-?ან? გრანტ?.
4. ბენდელ?ან? ?რაკლ? - ?ლ?ას უნ?ვერს?ტეტ?. არქ?ტექტურ?ს ფაკულტეტ?.
5. ბრეგვაძე გ?ორგ? - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?. საბანკო საქმე.
6. ბუაჩ?ძე მარ?ამ - საქართველოს ტექნ?კურ? უნ?ვერს?ტეტ?. სამართალ?.
7. გალდავა ალექსანდრე - ბეროლუს??ს რესპუბლ?კა. სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?.
8. კვ?რ?კაშვ?ლ? მარ?ამ - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოსოფ?ურ?.
9. კუჭავა თამთა - გრ. რობაქ?ძ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ჟურნალ?სტ?კა.
10. მარტ?აშვ?ლ? ნ?ნო - შავ? ზღვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. საერთაშორ?სო ურთ?ერთობებ?.
11. მარუაშვ?ლ? მარ?ამ - ?ლ?ას უნ?ვერს?ტეტ?. მათემატ?კა. 100%-?ან? გრანტ?.
12. მაქაცარ?ა დ?მ?ტრ? - სამხატვრო აკადემ?ა. არქ?ტექტურ?ს ფაკულტეტ?.
13. მაქს?მოვ? თელმან - გეომედ?. სტომატოლოგ?ა.
14. მაჭარაშვ?ლ? ქეთევან - საქართველოს უნ?ვერს?ტეტ?. საერთაშორ?სო ურთ?ერთობებ?.
15. მუზაშვ?ლ? ან? - საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ?. ჟურნალ?სტ?კა. 50% გრანტ?
16. მუმლაძე მედეა - საქართველოს უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოლოგ?ა.
17. სვან?ძე გ?ორგ? - საქართველოს ეროვნულ? უნ?ვერს?ტეტ?. ბ?ზნეს?ს და ეკონომ?კ?ს ფაკულტეტ?.
18. ქ?ტესაშვ?ლ? ლევან - ?ვ. ჯავახ?შვ?ლ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. ფ?ლოლოგ?ა.
19. ქოჩ?შვ?ლ? გ?ორგ? - უკრა?ნ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ტურ?ზმ?.
20. შელეგ?ა ჯონ? - თავართქ?ლაძ?ს სახელობ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვერს?ტეტ?. სამართალ?.
21. ცხადაძე ვაჟა - სოხუმ?ს უნ?ვერს?ტეტ?. ეკონომ?კა და ბ?ზნეს?.
22. ჭელ?ძე მარ?ამ - საქართველოს სამედ?ც?ნო უნ?ვერს?ტეტ?. ამერ?კულ? პროგრამა.100%-?ან? გრ

კატეგორია: ????????????, ???????

 


13 ?ვნ?ს?ს ტრაგედ?ა

სტ?ქ??თ დაზარალებულთა დასახმარებლად ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა "ნ?ნო"-მ თ?-ბ?-ს? ბანკშ? სპეც?ალურად გახსნ?ლ ანგარ?შზე გადარ?ცხა 500 ლარ?.
სკოლა მზადაა, თანადგომ?ს მ?ზნ?თ ყოველგვარ? საფასურ?ს გარეშე სტ?ქ??თ დაზარალებულ? უბნებ?დან მ??ღოს ნებ?სმ?ერ? კლას?ს 10 მოსწავლე.
მოსწავლეებს მოემსახურებათ სკოლ?ს ტრანსპორტ?.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


საატესტატო გამოცდებ? მეთორმეტე კლასშ? წარმატებ?თ დასრულდა!

საატესტატო გამოცდებ? მეთორმეტე კლასშ? წარმატებ?თ დასრულდა!
ჩვენ? სკოლაშ? წამატებ?თ დასრულდა მე-12 კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?.
20/04/2015 სასწავლო წლ?ს ყველა მოსწავლემ მ??ღო დადებ?თ? შეფასება; ახლა ?ს?ნ? ემზადებ?ან მათთვ?ს მეტად საპასუხ?სმგებლო ეროვნულ? გამოცდებ?სთვ?ს.

კატეგორია: ????????????