სიახლეები ივნისი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ჩვენ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძე ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალზე

ჩვენ? მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძე ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალზე
ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლე მარ?ამ ბუაჩ?ძემ მონაწ?ლეობა მ??ღო ალმა მატერ?ს განათლებ?ს ფესტ?ვალშ? და გა?მარჯვა, როგორც საუკეთესო პროექტ?ს წარმომდგენელმა.
ვულოცავთ მას ამ გამარჯვებას და ვუსურვებთ მომავალშ? უფრო დ?დ წარმატებებს და წ?ნსვლას.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


საატესტატო გამოცდებ? მე-11 კლასელთათვ?ს წარმატებ?თ დასრულდა

საატესტატო გამოცდებ? მე-11 კლასელთათვ?ს წარმატებ?თ დასრულდა
ჩვენ? სკოლაშ? დასრულდა მე-11 კლას?ს საატესტატო გამოცდებ?.
მოსწავლეებმა წარმატებ?თ დაძლ?ეს ყველა საგნ?ს მ?ნ?მალურ? ზღვარ?. განსაკუთრებ?თ თავ? გამო?ჩ?ნეს: გვანცა ოქრ?აშვ?ლმა, მამუკა ჭაბაშვ?ლმა, გ?ორგ? გულ?საშვ?ლმა, სალომე ხვ?ბლ?ანმა, ნუგზარ აღდგომელაძემ, გ?ორგ? დოლ?ძემ, სალომე გუშარაშვ?ლმა, ნანა კ?კალ?შვ?ლმა და სხვა.
ვულოცავთ მათ მე-11 კლას?ს წარმატებ?თ დასრულებას და მე-12 კლასშ? გადასვლას.
წარმატებულ ახალ სასწავლო წელს ვუსურვებთ!
სკოლს დ?რექც?ა!

კატეგორია: ????????????, ???????

 


სკოლ?ს შ?და გამოცდებ?

სკოლაშ? ამჟამად მ?მდ?ნარეობს ყველა კლას?ს ძ?რ?თად საგნებშ? შემაჯამებელ? გამოცდებ?.
გამოცდებს ატარებს სპეც?ალურად შექმნ?ლ? მონ?ტორ?ნგ?ს კომ?ს?ა. გამოცდებ?ს შედეგებ? გამოქვეყნდება სკოლ?ს ვებგვერზე.

კატეგორია: ????????????, ???????

 

 


მე-6 მე-2 კლას? ექსკურს?აზე შუამთ?ს მონასტერშ?

მე-6 კლას?ს მოსწავლეებ? კლას?ს დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ ექსკურს?აზე შუამთ?ს მონასტერშ?.

მე-6 მე-2 კლას? ექსკურს?აზე შუამთ?ს მონასტერშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????