სიახლეები აპრილი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ჩვენ? მოსწავლეებ? სტუმრად დ?დ ბრ?ტანეთშ?

ჩვენ? მოსწავლეებ? სტუმრად დ?დ ბრ?ტანეთშ?

ჩვენ? სკოლ?ს წარმატებულ? მოსწავლეებ? გაეროს ფონდ?ს ხელშეწყობ?თ სტუმრად ?მყოფებოდნენ დ?დ ბრ?ტანეთშ?, ლონდონშ?.
მოსწავლეებს და ჯგუფ?ს ხელმძღვანელებს შეხვედრა ჰქონათ ელჩთან, დაათვალ?ერეს ქალაქ?ს ღ?რსშესან?შნავ? ადგ?ლებ?.

კატეგორია: ????????????, ???????

 


სტუმრად საქართველოს სახელმწ?ფო ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

ჩვენ? სკოლ?ს მე-6 კლას?ს მომსწავლეებ? კლას?ს? დამრ?გებლ?ს ც?რა ას?ტაშვ?ლ?ს ხელმძღვანელობ?თ ?მყოფებოდნენ საქართველოს სახელმწ?ფო ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?, სადაც დაესწრნენ ლექც?ას თემ?თ: "ხელნაკეთ? ნ?ვთებ?ს შექმნა და ბ?სერებ?თ გაფორმება".
ლექც??ს შემდეგ პრაქტ?კულ? სამუშაოზე 2 საათ?ს განმავლობაშ? მოსწავლეებმა შექმნეს ხელნაკეთ? ნახატებ? ბ?სერებ?ს გაფორმებ?თ.
ლექც?ამ და პრაქტ?კულმა სამუშაომ, სადაც ბავშვებმა თავდ შექმნეს ლამაზ? ნაკეთობებ? დ?დ? მოწონება და?მსახურა, რ?სთვ?საც სკოლ?ს დ?რექც?ა მადლობა უხდ?ს ხელოვნებ?ს მუზეუმს ჩატარებულ? პროექტ?ს გამო.

სტუმრად საქართველოს სახელმწ?ფო ხელოვნებ?ს მუზეუმშ?

კატეგორია: ????????????, ?????????, ??????