სიახლეები იანვარი 2015 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ!

XI კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ! XI 2 კლას?ს მოსწავლ?ს მამუკა ჭაბაშვ?ლ?ს შესახებ.

აღვნ?შნავ, რომ XI 2 კლას?ს მოსწავლე მამუკა ჭაბაშვ?ლ? I კლას?დან დღემდე ათოსან? მოსწავლეა, ყველასგან გამო?რჩევა არა მხოლოდ მაღალ? აკადემ?ურ? მოსწრებ?თ, არამედ მაღალ? ზნეობ?თ. მ?ს? საქმ?ანობა მ?საბაძ?ა სკოლ?ს ყველა მოსწავლ?სათვ?ს.
აღნ?შნულ?დან გამომდ?ნარე ვბრძანებ:
XI 2 კლას?ს მოსწავლე მამუკა ჭაბაშვ?ლ? განთავ?სუფლებულ? ?ქნას სწავლ?ს გადასახად?დან.

კატეგორია: ????????????, ???????

 

 


საქველმოქმედო აქც?ა

საქველმოქმედო აქც?ა

ჩვენ? სკოლ?ს მოსწავლეებ?, მშობლებ? და დ?რექც??ს წარმომადგენელ? ნ?ნო ქოქ?აურ? განმეორებ?თ ეწვ?ა ძეგვ?ს ბავშვთა თავშესაფარს და დედათა მონასტერს;
საქველმოქმედო აქც?ს ფარგლებშ? ძეგვ?ს ბავშვთა თავშესაფარს გადაეცა თბ?ლ? ტანსაცმელ?, ფეხსაცმელ?, საკვებ? პროდუქტებ?, საახალწლო ნობათ?.

კატეგორია: ????????????, ???????