სიახლეები ნოემბერი 2011 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


ეტალონ?

ეტალონ?

კატეგორია: ?????????, ???????

 


ჩვენ? სკოლა

ჩვენ? სკოლა

კატეგორია: ???????

 


ჩვენ? სკოლა

ჩვენ? სკოლა

კატეგორია: ???????

 


ფს?ქოლოგ?ურ? ტესტ?

ფს?ქოლოგ?ურ? ტესტ?

კ?თხვას წა?კ?თხავთ თუ არა, ?მ წამშ? რაც მოგ?ვათ აზრად, სადმე ჩა?ნ?შნეთ. ჯერ კ?თხვებს უპასუხეთ და შემდეგ წა?კ?თხეთ პასუხებ?, თორემ ?სე ყველაფერ? აზრს დაკარგავს.

კატეგორია: ?????????

 

 


"ეტალონ?"

"ეტალონ?"

კატეგორია: ???????

 


ფს?ქოლოგ?ს ტესტ?

ფს?ქოლოგ?ს ტესტ?

ტესტ?ს ?დეა ძლ?ან მარტ?ვ?ა. ახალწვეულ? უყურებს ფურცელს და ასახელებს რ?ცხვებს, რომლებ?ც წერებშ? არ?ან ჩახატულნ?. თუ ახალწვეულ? ექვს?ვე წრეშ? ხედავს რ?ცხვებს, მაშ?ნ?ს ჯანმრთელ?ა. თუ ერთდროულად რამოდენ?მეშ? ვერ ხედავს მაშ?ნ სასურველ?ა გა?ს?ნჯოს ფერ?ს ს?ბრმავეზე- დალტონ?ზმზე. ხოლო თუ ახალწვეულ? მხოლოდ ერთერთ წრეშ? ვერ ხედავს ც?ფრს მაშ?ნ შე?ძლება განვ?თარდეს შემდეგ? პრობლემებ?: შედეგებ? ქვევ?თ.


1.ვერ ხედავთ პ?რველ წრეშ? ჩახატულ რ?ცხვს - აწეულ? აგრეს?ულობა, კონფლ?ქტურობა. სასურველ?ა ყურადღება მ?ექცეს კონტრასტურ შხაპს და ფ?ზ?კურ სავარჯ?შოებს.

2.ვერ ხედავთ მეორე რგოლშ? ჩახატულ რ?ცხვს - დაქვე?თებულ?ა გონებრ?ვ? შესაძლებლობებ?. დამატებ?თ ზომებს არ მო?თხოვს.

3.ვერ ხედავთ მესამე რგოლშ? ჩახატულ რ?ცხვს- გასტერ?მაგნ?ა (ანუ ბევრ? ჭამა უყვარს) სასურველ?ა მეტ? ფ?ზ?კურ? დატვ?რთვა, უკუმაჩვენებელ?ა ჯდომ?თ? სამუშაო და სამუშაო სამზარეულოშ?.

4.ვერ ხედავთ მეოთხე რგოლშ? ჩახატულ რ?ცხვს - სად?ზმ?.

5.ვერ ხედავთ მეხუთე რგოლშ? ჩახატულ რ?ცხვს - ხარ თავ?სებურ? და ჯ?უტ? ადამ?ან?. დამატებ?თ ჩარევას არ საჭ?როებს.

6.ვერ ხედავთ მეექვსე რგოლშ? ჩახატულ რ?ცხს - შ?ზოფრენ?ა. რეკომენდ?რებულ?ა ფს?ქ?ატრ?ს მ?ერ სრულ? შემოწმება.

კატეგორია: ?????????