სიახლეები მარტი 2010 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება

მ?მდ?ნარე წლ?ს 8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ ჩატარდა ღონ?სძ?ება, რომელშ?ც მონაწ?ლეობდნენ სხვადასხვა ასაკ?ს მოსწავლეებ?. ღონ?სძ?ებას ხელმძღვანელობდნენ ?ნგლ?სურ? ენ?ს მასწავლებლებ?: თამარ ტ?კაძე და მ?რანდუხტ კ?კალ?შვ?ლ?. წარმოდგენ?ლ? ?ყო ლექსებ?, ქართულ? ხალხურ? და უცხოურ? საესტრადო ს?მღერებ? და ცეკვებ?.
8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება
8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება8 მარტს ქალთა დღესთან დაკავშ?რებ?თ სკოლაშ? ჩატარდა ღონ?სძ?ება

კატეგორია: ??????