სიახლეები ივნისი 201 წელი » შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ნინო
 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


მატერ?ალურ? რესურს?ს გაუმჯობესება

შპს ?ნგლ?სურ? ენ?ს გაძლ?ერებულ? სწავლებ?ს საშუალო სკოლა ნ?ნომ მატერ?ალურ? რესურს?ს გაუმჯობესებ?ს მ?ზნ?თ, შე?ძ?ნა პროექტორ? და 10 უახლეს? მოდელ?ს კომპ?უტერ?. სკოლაშ? მოეწყო შესაბამ?ს? ?ნფრასტრუქტურ?თ აღჭურვ?ლ? კომპ?უტერულ? კლას?. ამასთან, სკოლ?ს ყველა საკლასო ოთახშ? არ?ს ?ნტერნეტშ? ჩართულ? კომპ?უტერ? გაკვეთ?ლებზე გამოსაყენებლად.
სკოლამ შე?ძ?ნა ასევე სამეცნ?ერო (ქ?მ??ს, ფ?ზ?კ?სა და ბ?ოლოგ??ს) ლაბორატორ?ებ? სათანადო აღჭურვ?ლობ?თ, რაც შესაძლებელს გახდ?ს ეროვნულ? სასწავლო გეგმ?ს შესაბამ?სად ლაბორატორ?ულ? და საგაკვეთ?ლო მეცად?ნეობებ?ს მაღალ დონეზე ჩატარებას.

კატეგორია: ????????????